Yenidoğanda Brakial Pleksus Felci Rehabilitasyonu: Bütünleştirici Literatür Taraması

Rehabilitation of Neonatal Brachial Plexus Palsy: Integrative Literature Review

Fátima Frade, Juan Gómez-Salgado, Lia Jacobsohn and Fátima Florindo-Silva

Journal of Clinical Medicine, 2019

Bütünleştirici Literatür Taraması

Çeviri: Berra Terzioğlu

GİRİŞ

Yenidoğan Brakial Pleksus Felci (NBPP), doğum sırasında brakial pleksusun traksiyonundan kaynaklanır ve etkilenen kolun işlevini çeşitli şekillerde sınırlayabilir.


Yenidoğan brakiyal pleksus felci için rehabilitasyon tedavisi, cerrahi tedavi yerine, genellikle bebek 3 aylıkken mümkün olan en kısa sürede pasif hareketler, duyusal uyaranlar ve çocuğun yakınlarına rehberlik ile başlayan konservatif tedaviyi içerir ve sadece spontan iyileşmeden sonra gerçekleştirilir.


Bu nedenle, bu bütünleştirici literatür taramasının amacı, yenidoğan brakial pleksus felci rehabilitasyonu için mevcut tedavileri/terapileri belirlemek ve tanımlamak için bilimsel çalışmaları analiz etmektir.

DENEYSEL BÖLÜM

Bu derlemede yenidoğan brakial pleksus felci olan çocuklarda rehabilitasyon teknolojilerini incelemek için bir sistematik tarama gerçekleştirilmiştir. Bu bütünleştirici literatür taraması için makale araştırması Ocak 2019’da EBSCOhost ve BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) platformları ve CINAHL Complete, MEDLINE Complete, LILACS ve PubMed veritabanları kullanılarak yapıldı.


Dahil edilme kriterleri, uygunluk (tam metin makaleler), yayın dili (İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce), yayın tarihi (son beş yıl) ve yenidoğan brakial pleksus felci ile ilgili tüm makale türleriydi. Dahil edilen makalelerdeki referanslar da dikkate alındı.

Hariç tutma kriterleri, yetişkinlerde brakial pleksus felcini ele alan makaleler (19 yaş ve üzeri popülasyonlar hakkındaki makaleler hariç), konjenital olmayan brakial pleksus felcini ele alan makaleler ve satın alma içeren makalelerdir. Makaleler başlık ve özetleri okunarak seçilmiş ve yetersiz kaldığı durumlarda makalenin tam metni okunmuştur.

BULGULAR

Başlangıçta belirlenen 49 makaleden 13’ünün başlık, özet ve makalenin tamamı okunduktan sonra dahil edilme kriterlerini karşıladığı bulundu. Makalelerin menşei ülkeleri şöyleydi; Arjantin [16], Amerika Birleşik Devletleri [19,22,23], İspanya [26], Hollanda [17], Kanada [18], Hindistan [4], Küba [21], Suudi Arabistan [24,27] ve Brezilya [20,25].

İncelenen makaleler doğum sonrası brakial pleksus rehabilitasyonunda; elektrostimülasyon, botulinum toksin, splintler, kısıtlayıcı hareket tedavisi gibi multidisipliner konservatif tedaviler ve primer ve sekonder cerrahiler gibi cerrahi yöntemler kullanıyordu.

TARTIŞMA

4.1. Multidisipliner Konservatif Tedavi


Yenidoğan brakial pleksus felcinin konservatif tedavisi, mümkünse çocuğun doğumundan sonraki iki ila üç hafta içinde erken tanı ve takibi içerir [21]. Konservatif tedavi, fizik tedavi uzmanları, klinik nörofizyolog, beyin cerrahları, ergoterapistler ve fizyoterapistlerden oluşan multidisipliner bir ekibi içermelidir. Profesyonellerin ve aile üyelerinin birlikte çalışması için ebeveynleri rehabilitasyon programına dahil etmek esastır. Çoğu çalışma, terapistler tarafından gerçekleştirilen konservatif tedavinin yaralanmaları önemli ölçüde azalttığını ve cerrahi müdahale ihtiyacını ortadan kaldırdığını ortaya koymaktadır.

4.2. Cerrahi tedavi


Yenidoğan brakial pleksus felçli hastaları, özellikle yaşamın ilk aylarında spontan iyileşme göstermeyen çocukları rehabilite etmek için cerrahi sinir rekonstrüksiyonu gerekli olabilir. Ancak mümkün olduğunca konservatif tedavi tercih edilmelidir.

4.3. Konservatif/Cerrahi Tedavi Kriterleri


Yenidoğan brakial pleksus felci için konservatif tedavi veya cerrahi tedavi arasında seçim yapma kriterleri rızaya dayalı değildir. Konservatif tedaviye göre cerrahi tedaviyi/sinir rekonstrüksiyonunu destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Yaşamın ilk aylarında spontan iyileşme göstermeyen çocuklar, rekonstrüktif sinir cerrahisine uygun olarak kabul edilir.

SONUÇ

NBPP’nin rehabilitasyonunda iki terapi veya tedavi seçeneği vardır: konvansiyonel / konservatif tedavi ve cerrahi tedavi. Elektrostimülasyon, sabitleyici splintler, kısıtlamaya bağlı hareket terapisi, ailelerle ortak hareket çalışması ve/veya botulinum toksin enjeksiyonu gibi tamamlayıcı bir şekilde, araç ve/veya tekniklerin kullanıldığı yoğun fizyoterapi/ergoterapi seanslarını içeren konvansiyonel/konservatif multidisipliner tedavi. Yenidoğan brakial pleksus felci rehabilitasyonunda ana tedavi seçeneğinin erken konservatif tedavinin olduğu konusunda fikir birliği vardır. Lezyonun türü ne olursa olsun, genel olarak klinik gelişimin/iyileşmenin tanıyı tanımlamaya aşamalı olarak yardımcı olması, böylece konservatif tedaviyi sürdürme veya cerrahi tedaviyi seçmeye karar vermeyi kolaylaştırması ve ameliyatlardan sonra yoğun konservatif tedaviye yeniden başlaması beklenir.

Detaylı Bilgiye Ulaşmak İçin Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz