Tek Taraflı Serebral Palsili Çocuklarda Ayna Terapisi ve Egzersizlerinin Üst Ekstremiteler Üzerindeki Kombine Etkileri: Randomize Kontrollü Çalışma

Ozgun Kaya Kara (a)  , Bilge Nur Yardimci (b)  , Sedef Sahin (b) , Ceren Orhan (b) , Ayse Livanelioglu (b) , and Abdullah Ruhi Soylu (b)

Akdeniz University, Antalya, Turkey; (b) Hacettepe University, Ankara, Turkey

Çeviri: Fatıma Akdaş, Tuğba Ünal

Düzenleme: Ahmet Can Arslan

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, Unilateral Spastik Serebral Palsili (USCP) çocuklarda üst ekstremite güç ve kuvvet egzersizlerini içeren ayna tedavisinin kombine etkilerini araştırdı.

Yöntemler: Otuz çocuk ya bir deney grubuna ya da bir kontrol grubuna dahil edildi. Tüm katılımcılar, İzometrik kas gücünü ölçmek için Üst Ekstremite Beceri Testinin Kalitesi (QUEST). Kanada Okupasyonel Performans Ölçümü (COPM) ve elde taşınabilir bir dinamometre ile değerlendirildi.

Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, ayrışmış hareketlerde (p < .001, d = 1.82), kavramada (p < .001, d = 1.38), ağırlık taşımada (p = .006, d = 0.91) daha fazla iyileşme bulundu. Toplam puanlar (p = .001, d = 1.16) QUEST; COPM performansı (p < .001, d = 2.9), memnuniyet (p < .001, d = 1.91) ve toplam puanları (p < .001, d = 2.87); ve deney grubunda etkilenen üst ekstremitelerin biceps brachii (p < .001, d = 1.27) ve triceps brachii (p = .002, d = 2.22) izometrik kas kuvveti.

Sonuçlar: Güç ve kuvvet egzersizleri ile birlikte ayna tedavisi, USCP’li çocuklarda aktivite performansını ve üst ekstremite fonksiyonunu iyileştirmek için umut verici bir müdahale yaklaşımıdır.

Tek Taraflı Serebral Palsi (USCP), erken gelişim sürecinde beyin hasarından kaynaklanır ve vücudun bir tarafında baskın olan motor ve duyusal bozukluklarla karakterizedir. USCP’de üst ekstremitelerin aktivitesi sınırlıdır. Bu da günlük yaşam aktiviteleri performansı, istihdam, sosyal ve ev aktivitelerine katılım üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Ayna tedavisi, ayna nöron sisteminin aktivitesine dayanır.

Ayna nöronlar premotor korteksin bir parçasıdır. Alt parietal korteks ve özel bir hareket olduğunda aktive başka bir kişi tarafından yapıldığı gözlenir. Ayna terapisinde, bir hasta aynada kendi üst ekstremitesini gözlemlediğinde ayna nöronları aktive olur. Park et al. ayna tedavisinin motor korteksteki aktivasyonu artırmada etkili olabileceğini belirtti. Ramachandran et al. 1990’ların sonunda, fantom ağrısını azaltmak için ekstremite amputeleri için ayna tedavisi geliştirdi. Birçok çalışma, bir aynadan alınan görsel geri bildirimin, el işlevini, kavrama gücünü, hareket aralığını, hızı ve günlük yaşam aktivitelerinin performansını geliştirir.

Ayrıca hassasiyet, hemineglect ve ağrı algısını azaltarak felç hastalarına fayda sağlayabileceğini göstermiştir. Gygax ve al. ayna tedavisini ilk kez bir pilot çalışmada hemiplejili çocukların rehabilitasyonunda kullandılar.

Terapinin SP’li çocuklarda el gücünü ve işlevini iyileştirebileceğini gösterdiler. Ayna terapisi, üst ekstremite fonksiyonunu iyileştirmek için sadece ellere odaklanmıştır.

Makalenin Tamamına Erişmek İçin Lütfen Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz