SÜRÜCÜ REHABİLİTASYONUNDA ERGOTERAPİNİN ROLÜ

sürücü rehabilitasyonu

Özet

Bu nitel araştırma sürücü rehabilitasyonunda çalışan ergoterapistlerin rollerini ve deneyimlerini derinlemesine inceler. Ergoterapistlerin mesleki bilgi ve becerilerini sürücü rehabilitasyonu alanında nasıl ortaya koyduklarını açığa çıkarmayı amaçlayan bu çalışmaya üç kişi katılmış ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile veriler toplanmıştır. Bu pilot çalışmada bulunan roller; teorik eğitimci, sürüş eğitimcisi ve sürücü rehabilitasyonu profesyonelidir.

Literatür Taraması

Sürücü Rehabilitasyonu alanında uzmanlaşmış bir ergoterapist , bağımsızlığı teşvik etmek için stratejiler sağlarken kişilerin ihtiyaçlarını değerlendirmek ve karşılamak için benzersiz niteliklere sahiptir. Araba kullanmak ve toplumsal mobilitenin içinde bulunmak aktivite katılımını da teşvik eder ve bu katılıma engel olacak durumlar yaşayan bireylerin bağımsızlığının azalması ve depresyona yatkınlığının artması araştırmalarla ilişkilendirilmiştir. Bir bireyin özerklik ve bağımsızlık duygusu, sürüş kabiliyetleriyle yakından bağlantılı olabilir çünkü sürüş bireyin hayatındaki diğer anlamlı alanlara katılmasını sağlar.

Rehabilitasyon programlarının sürdürülmesi için ihtiyaç ve talep ne olursa olsun tedavi ekibinin üyeleri arasında ergoterapinin sürücü rehabilitasyonundaki rolü hakkında disiplinler arası çatışmalar ve tutarsızlıklar meydana gelebilir. Ayrıca sağlık uzmanları ve hizmet alanlar için rehabilitasyon programlarının sürdürülmesinde karışıklığa sebep olan evrensel bir dil eksikliği vardır. Bu çalışma için The Ecology of Human Performance (EHP)modeli kavramsal çerçeve olarak kabul edilecektir.

Yöntem

Üç katılımcı ADED ve AOTA web sitesi aracılığıyla çalışmaya alındı. Dahil edilme ve dışlama kriterlerini karşıladılar, bu çalışmaya katılmaları için onay alındı. Katılımcılardan veri toplamak için demografik veri anketi ve yarı yapılandırılmış görüşme klavuzu kullanılmıştır. Bir araştırmacı, tutarlılığı korumak için katılımcılarla görüşme yapan kişi olarak seçildi. Görüşmeler bizzat ya da telefon ile yapıldı. Tüm görüşmelerde ses kaydı yapıldı ve başka bir araştırmacı tarafından kelimesi kelimesine yazıya döküldü. Görüşmeci her bir transkripsiyonu doğrulama için detaylıca gözden geçirdi. Araştırmacılar, tüm transkriptleri sabit karşılaştırılmalı bir yöntem kullanılarak analiz ettiler ve kodladılar.

Sonuç

Verilerin analizi sürücü rehabilitasyonunda çalışan ergoterapistlerin bir çok önemli rolünü ortaya çıkardı. Belirlenen başlıca roller, teorik eğitimci, sürüş eğitimcisi ve sürücü rehabilitasyonu profesyonelidir. Çalışmanın bir odağı olmasa da veriler; ergoterapistlerin danışanın araba sürmesinin uygun olmadığını ya da desteklenmesi gerektiğini ortaya koymada önemli bir rolü olduğunu gösterdi.

Sürüşü Durdurma

Veri analizi sürücü rehabilitasyonu ekibinin sürüşü durdurma sürecindeki rolünün danışanlarda kaygıya neden olabileceğini ortaya çıkarmıştır. Ergoterapistler, nitelikli sağlık profesyonelleri olarak; danışanlarına böyle zor bir geçişin psikolojik etkisini yönetmeleri, toplumsal mobiliteye katılmak için mevcut diğer çözüm yollarını bulmaları ve hedeflerini gerçekleştirmeye devam etmek için gerekli çözüm yollarını bulmaları için donatılmışlardır.

Teorik Eğitimci

Katılımcılar, sürücü rehabilitasyonu ile ilgili toplum bilincinin eksikliğinin; eğitimcilere danışanların eğitiminde daha fazla yük yüklediğini ortaya koydu. Danışanların eğitimine ek olarak araştırmamız; sürücü rehabilitasyonunda çalışan ergoterapistlerin disiplinler arası sağlık profesyonellerini ve hatta ergoterapistleri eğiterek, danışanlarla sürücü rehabilitasyonu profesyonelleri arasındaki yakın ve etkili işbirliğini sağlamak açısında önemli bir rol üstlendiğini göstermiştir.

Sürüş Eğitimcisi

Katılımcılar danışanlarının tıbbi geçmişini ve ilaçlarını önceden tararlar ve bunu görsel, bilişsel, fiziksel ve duyusal kusurların klinik değerlendirmeleri takip eder. Katılımcılar, danışanlarının sürüş yeteneklerinin ve eksikliklerinin tam bir resmini oluşturmak için aşamalı yol sürüşü değerlendirmesi yaparlar. Tüm katılımcılar, karayolunda değerlendirme aşamasına geçmeden önce güvenliğin en önemli endişeleri olduğunu belirtmişlerdir. Bu rolde çalışan katılımcılar AOTA uzmanlık eğitimi ve sertifikasyonu olan ergoterapistlerin kullandığı çok çeşitli teknik değerlendirme araçlarının önemini vurgulamışlardır.

Rehabilitasyon Elemanı

Direksiyon başında sürüş eğitimleri kişilerin hedeflerine ulaşmak için bir müdahale stratejisi olarak sürücü rehabilitasyonu uzmanları tarafından verilir. Kişilerin direksiyon başında eğitime başlaması müdahalenin son aşamasıdır. Sürücü rehabilitasyonu profesyoneli sürüş ekipmanı ve bu ekipmanların doğru kullanımı konusunda kişilere yol gösterir. Sürücü rehabilitasyonunda uzmanlaşmış ergoterapistler kişilerin aktivite hedeflerine ve toplumsal mobilitelerine kavuşmaları için ihtiyaçların daha fazla farkında olacaklardır.

Tartışma

Bu araştırmada katılımcılardan toplanan verilerin analizi; Sürücü rehabilitasyonu alanında uzmanlaşmış ergoterapistlerin rollerine ilişkin tutarlılığı, sürücü rehabilitasyonu programlarının maaliyetleri ile ilgili endişeleri, sürücü rehabilitasyonu profesyonelleri eksiklikleri ve güvenlik ile ilgili geniş bulguları ortaya koymuştur.
Katılımcılardan elde edilen veriler sürücü rehabilitasyonunda çalışan ergoterapistlerin oldukça tutarlı roller üstlendiğini ve bu rolleri gerçekleştirmek için benzer araçlar kullandığını ortaya koydu . Bu tutarlılık sürücü rehabilitasyonunda uzmanlaşmanın bir sonucu olarakta açığa çıkmış olabilir.


Tüm katılımcılar müşterilerin genellikle mali yük ile ilgili endişeleri olduğunu belirtti.
Bu çalışmanın bulguları, katılımcıların; hem sürücü rehabilitasyonunun amaçları için yararlı olacağından hem de daha iyi bir konumda olduklarına inandıkları ergoterapistlere daha fazla sorumluluk aktararak, daha fazla değerlendirmenin sigorta şirketleri tarafonfan geri ödemesinin mümkün olacağından; müşterilerin maliyet yükünün bir kısmını sigorta şirketlerine yüklemek için stratejiler geliştirmekte olduğunu ortaya koymuştur.
Katılımcılar sürekli olarak sürücü rehabilitasyonu programlarının eksikliğini alanda uzmanlığa ilgiyi artırmak için daha fazla eğitim, savunuculuk ve mentorluk ihtiyacına bağladılar.

Sürücü rehabilitasyonunun doğası göz önüne alındığında tüm katılımcılar, sınırlamaları hakkında fikir sahibi olmayan veya sürüş eğitmeni ile işbirliği yapamayan veya isteksiz olan danışanlar hakkında özel endişeler dile getirdiler. Katılımcılar, duygusal regülasyonunu sağlayamayan kişilerin de bir güvenlik riski oluşturduğunu belirtmiştir.

Sınırlamalar

Bu çalışmanın sınırlamaları arasında zaman ve mali kısıtlamalar ,sınırlı sayıda katılımcı bulunması ve araştırma konusunun en az deneyimli araştırmacılarla yapılmasıdır.

Klinik Etkileri

Bu araştırma sürücü rehabilitasyonunda ergoterapistlerin bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Artan savunuculuk için bir ihtiyaç ve sürücü rehabilitasyon programları için eğitim ,sürüş ile ilgili belgelerin uygulanması ve ergoterapistlerin sürücü rehabilitasyonunda rolleriyle ilgili farkındalığı arttırılmıştır.

Stj. Erg. Semanur Kara, Erg. Fahriye Pehlivan

DİĞER İÇERİKLERİMİZE GÖZ ATTINIZ MI?

Ergoterapi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Diğer blog yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız.

Diğer makalelerimize ulaşmak için tıklayınız.

100 başarılı ergoterapist serimiz için tıklayınız.

Ergoterapi Haber Ajansı (EHA) için tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz