Şizofrenili Bireylerde Birey Merkezli Ergoterapi Programının Günlük Yaşam Aktiviteleri Katılımına Etkisi

şizofreni aktivite katılım
Yazan:Tuba Koçak

Bu çalışma şizofrenili bireylerde günlük yaşam aktiviteleri ayrıntılı olarak analiz ederek bireylerin katılım düzeylerini birey merkezli yaklaşımla belirlemek ve kişi merkezli aktivite eğitiminin bireyin katılım düzeyine etkisini araştırmak amacıyla planlandı.


Şizofreni, düşünce, davranış, algı, konuşma, iletişim, sosyal ilişkiler, dikkat, dürtü denetimi, çevre ile olan etkileşim, duygusal ifadeler, motor davranış alanlarında belirtiler gösteren, gerçeği değerlendirmenin bozulmuş olduğu, heterojen özellik gösteren psikotik bir hastalıktır.
Şizofrenili bireylerde bozukluğun başlangıcından itibaren geçen zaman içerisinde iş, kişilerarası ilişkiler ve kendine bakım gibi, bir ya da birden çok ana alanda işlevsellik düzeyi önemli ölçüde etkilenmektedir.


Şizofrenili bireylerde birey merkezli aktivite temelli ergoterapi müdahaleleri günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı ve katılımı artırmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda şizofrenili bireylerin katılımının artırılması için interdisipliner rehabilitasyon programlarında birey merkezli aktivite temelli ergoterapi müdahale programlarının bireyin bağımsılığını artırmaya katkı sağlayacağı kanaatine varılmıştır.


Şizofrenili bireylerde birey merkezli aktivite eğitiminin günlük yaşam aktivitelerine katılımına etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmamıza yaş ortalaması 35,44 ±11,22 yıl olan 7 erkek (%77,8) ve 2 kadın (%22,2) katıldı.


KAPÖ değerlendirmesine göre bireylerin en çok yapmak istedikleri ancak güçlük yaşadıklarını belirttikleri kendine bakım aktivitelerinin başında banyo yapmak olduğu, bunu tıraş olmanın izlediği saptandı. İş ve üretici aktivitelerde ise en çok alışveriş yapmada güçlük yaşadıkları saptandı. Serbest zaman aktivitelerinde ise ilk sırayı kitap okuma alırken, bulmaca çözme, satranç oynama gibi aktivitelerinde güçlük yaşadıkları aktiviteler olduğu tespit edildi.
Bireylerin müdahale öncesi ve müdahale sonrası yetiyitimi değerlendirme sonuçları karşılaştırıldığında müdahale sonrasında aktivite katılımında anlamlı bir artış olduğu görülmüş.

Birey merkezli yaklaşımlar ile bireyin tedavinin içinde aktif olarak rol almasına olanak sağlanabilmektedir. Bireyin kendi seçimleri ve öncellikleri doğrultusunda hazırlanan aktivite eğitimleri ile kendisinde oluşan gelişmeleri kendisinin değerlendirmesi amaçlanır. Çalışmaya katılan farklı ihtiyaç ve beklentilere sahip şizofrenili bireyler için kalıplaşmış ve bireye özel planlanmamış aktivite programları yerine bireysel ihtiyaçlara cevap verebilmek için eğitim programları kişiye özel olarak planlanmasının bağımsızlığın artırılmasında önemli olduğu düşünülmektedir.

Kaynak : http://dergipark.org.tr/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz