PEDİATRİDE OBEZİTENİN YÖNETİMİ : ERGOTERAPİNİN ROLÜ

Alyssa Cantal, OTD, OTR/L
Pediatric Occupational Therapist
Gallagher Pediatric Therapy
Fullerton, CA

Çeviri: Sena Dönmez, Büşra Küka, Dilek Can

Düzenleme: Fahriye Pehlivan

Özet

Hastalık Kontrol ve Önleme merkezlerine (2015) göre, çocukluk çağı obezitesi son 30 yılda daha yaygın hale geldi ve daha düşük sosyoekonomik statüye sahip olanlar, ırksal/etnik popülasyonlar ve engelli olanlar için daha yüksek görülme oranları tespit edildi. Ergoterapistler, birçok ortamda obezite riski taşıyan bireylere yardım etmede hayati bir rol oynayabilir. Bu makale, çocukluk çağı obezitesini ve önlenmesini ele almak için ergoterapide çeşitli noktalara odaklanmaktadır; çeşitli koşulları ve engelleri olan çocuklar için obeziteyi tedavi etme yaklaşımlarını tartışmaktadır.

Öğrenme Hedefleri

Bu makaleyi okuduktan sonra şunları yapabilmelisiniz:

  1. Ergoterapinin çocukluk çağı obezitesini ele almadaki rolünü açıklamak
  2. Çocuklarda sağlığın teşviki ve obezitenin önlenmesine yönelik müdahale ortamlarını tanımlamak
  3. Çocuklarda obezite yönetimi ve önlenmesi için kanıta dayalı müdahale yaklaşımlarını tanımlamak
  4. Çeşitli durumlar için obezite risklerini tanımak

GİRİŞ

1996 ve 2016 yılları arasında ABD’li çocuklarda (2 ila 19 yaş arası) obezite prevalansının analizinde, yaş aralıklarının hiçbirinde bir düşüş olduğuna dair bir kanıt yoktu. Obezitede ırk ve etnik kökene göre önemli farklılıklar vardır ve İspanyol gençlerin yaklaşık yarısı aşırı kilolu veya obezdirler. Çocukluk çağı obezitesi bir pandemik olduğundan, ergoterapistler aşırı kilolu ve obez olan çocuklar, gençler, aileleri için sağlık, esenlik ve yaşam kalitesini artırmada hayati bir rol oynayabilir ve oynamalıdır.

Yetişkinlere benzer şekilde, aşırı kilolu veya obez olan çocuklar yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol riski altındadır; kardiyovasküler hastalık, bozulmuş glukoz toleransı ve insülin direnci, Tip 2 diyabet, solunum problemleri, eklem problemleri ve kas-iskelet sistemi rahatsızlığı, yağlı karaciğer hastalığı, safra taşları, gastroözofageal reflü, düşük benlik saygısı, depresyon, davranış sorunları ve okuldaki sorunlar gibi psikolojik stres unsurları da kişileri etkilendiği alanlardır. Buna ek olarak, engelli çocukların %40’ından fazlasının aşırı kilolu veya obez olma riski daha yüksektir ve gelişimsel gecikmeleri olan çocukların akranlarına göre aşırı kilolu olma olasılığı daha yüksektir.

Önem:

Çocukluk çağı obezitesini çevreleyen zihinsel sağlık ve sosyal konular arasında marjinalleşme, damgalanma, olumsuz bir benlik ve beden imajının gelişimi, zayıf sosyal katılım ve depresyon sayılabilir. Bu popülasyonla ergoterapi, katılım yoluyla fiziksel hareketlilik ile ilgili sorunların ele alınmasını, okulda veya başka yerlerde zorbalığa maruz kalmanın psikososyal sonuçlarını ve ebeveynler ve bakım verenlerle okupasyonel rutinlerin sürdürülmesinin önemini içerebilir.

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz