PARKİNSON HASTALIĞINDA ERGOTERAPİNİN ETKİNLİĞİ: KONTROLLÜ RANDOMİZE ÇALIŞMA İÇİN ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ

Çalışma Kaydı: Clinicaltrials.gov: NCT01336127.
Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, ergoterapi, kılavuzlar, bakım veren, randomize kontrollü çalışma, çalışma protokolü, etkinlik, ekonomik değerlendirme.

Çevirenler: Erg. Sena Dönmez, Erg. Büşra Kuka, Erg. Dilek Can
Düzenleyen: Erg. Ahmet Can Arslan

ÖZET

Giriş: Ergoterapistler, parkinsonlu bireylerin bakımında, günlük işlevlerinin yanı sıra bakım verenleri için de ekstra öneme sahiptirler. Bu önem titiz çalışmaların yetersizliği nedeniyle kanıt noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, parkinsonlu bireylerin günlük aktivitelerini iyileştirmede ergoterapinin etkinliğini değerlendirmektir.


Yöntem/Tasarım: Üç ve altı aylık değerlendirmelerle çok merkezli, değerlendiricisi körleştirilmiş, iki kollu randomize kontrollü çalışma uygulanacaktır. Parkinson hastalığı olan, ergoterapi tedavisi alan ve evde ikamet eden yüz doksan iki kişi, çalışma grubuna veya kontrol grubuna atanacaktır (2:1). Çalışma grubundaki kişiler ve bakım verenleri, son Hollanda yönergelerine göre on haftalık ev tabanlı ergoterapi alacaktır. Müdahale, kişileri bu kılavuzlara göre tedavi etmek için özel olarak eğitim görmüş ergoterapistler tarafından yapılacaktır. Kontrol grubundaki kişiler çalışma süresi boyunca ergoterapi almayacaktır.

Kişi için birincil sonuç, Kanada Okupasyonel Performans Ölçeği (COPM) ile değerlendirilen üç ayda kendi kendine algıladığı günlük aktivitelerdir. Kişi için ikincil sonuçlar şunları içerir: günlük aktivitelerin objektif performansı, günlük aktivitelerde performansla ilgili kendi kendine algılanan memnuniyet, katılım, yorgunluk etkisi, proaktif başa çıkma becerileri, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, genel yaşam kalitesi, sağlıkla ilgili maliyetler ve altı aydaki etki düzeyi. Bakım veren düzeyindeki tüm sonuçlar ikincil olacaktır ve kendi kendine algılanan bakım yükünü, objektif bakım yükünü, proaktif başa çıkma becerilerini, genel yaşam kalitesini ve bakımla ilgili maliyetleri içerecektir.

Etkinlik düzeyi, üç aylık sonuçtaki farkın kovaryans analizi kullanılarak değerlendirilecektir. Toplumsal açıdan ekonomik bir değerlendirme ve süreç değerlendirmesi yapılacaktır.

Tartışma: Bu çalışma, özellikle parkinson hastalığında ergoterapiyi değerlendiren ilk büyük ölçekli çalışmadır. Ergoterapinin parkinson hastalığı olan kişilerin günlük yaşam aktivitelerine etkisi hakkında önemli veriler üretmesi beklenmektedir.

Makalenin Tamamı İçin Lütfen Tıklayınız!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz