Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Doğaçlama Tiyatro ve Ergoterapi

Christene Maas

Department of Occupational Therapy, Texas Woman’s University Dallas, Texas, USA

Çeviri: Tuğba Ünal, Fatıma Akdaş

Düzenleme: Hazal Çalış

Özet

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar yetişkin olduklarında, sosyal katılım önemli bir ihtiyaç alanı haline gelmektedir. Yaratıcı sanatlar içinde, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin sosyal katılımını ele almanın bir yolu olarak tiyatronun, doğaçlama tiyatronun ve doğaçlama tekniklerin kullanımı hakkında büyüyen bir literatür vardır. Bu makalenin amacı, OSB’li bireyler için doğaçlama tiyatro kullanımı ile ilgili güncel literatürü ve doğaçlama tekniklerinin ergoterapi uygulamasında sosyal katılımı nasıl ele alabileceğini tartışmaktır. Doğaçlama tiyatrosu kullanan araştırmaya dayalı stratejiler için öneriler, çeşitli bağlamlarda ve gelecekteki araştırma alanlarında ergoterapi uygulaması için açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, çocuk, doğaçlama tiyatro, ergoterapi

Giriş

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla program geliştikçe, tiyatro ve özellikle doğaçlama tiyatro, sosyal katılımı artırmaya yönelik bir süreç olarak ortaya çıkıyor. Doğaçlama teknikleri genellikle OSB’li çocuklar için tiyatro programlarına entegre edilir, ancak doğaçlama canlı tiyatro olarak ayrı bir içerik de olabilir (Alana & Ansaldo, 2018; Corbett ve ark., 2016; Guli, Semrud-Clikeman, Lerner, & Britton, 2013).

Doğaçlama oyunlara katılma süreci, OSB’li bireylerin sosyal zorlukları ele almaları için özgün bir bağlam sağlar (Kasthurirathne, Alana, & Ansaldo, 2018). Doğaçlama Tiyatro, hareketle ilgili aktivitelere sahiptir. Aynı zamanda davranış düzenlemesinin gerekli olduğu aktiviteleri içerir (L. Alana, personal communication, 5 July 2017). Doğaçlamanın, sosyal katılımı artırmak ve bunun OSB’li gençler için kanıta dayalı uygulama repertuarını genişletmek üzere nasıl uygulanabileceğini gösteren literatür ortaya çıkmaktadır. (Kasthurirathne et al., 2018). Ergoterapistler ve diğer profesyoneller, stratejileri uygulamalara dahil etmek için doğaçlama tiyatroyu kullanabilirler (Dudeck & McClure, 2018).

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ergoterapi uygulaması bağlamında, Ergoterapi Uygulama Çerçevesi (FRAMEWORK).: (Amerikan Ergoterapi Derneği [AOTA], 2014) sosyal katılımı, ‘toplumda arzu edilen katılımı destekleyen ve aile aktivitelerinin yanı sıra akranları ve arkadaşları içeren aktiviteler şeklinde tanımlanmıştır(Gillen & Boyt Schell, as cited by AOTA, 2014, p.S1). Sosyal katılımın bu tanımı, Dünya Sağlık Örgütü’nün katılım kavramlarını “oküpasyonlara aktif katılım, sağlığı ve katılımı teşvik eder, kolaylaştırır, destekler ve sürdürür” ile tamamlar (American Occupational Therapy Association, 2014, p.S4). Ergoterapistler, sosyal katılım için doğaçlama kullanımının bir kesişimi olabilecek, çocuklar için oyun ve serbest zaman alanlarını ele alır (American Occupational Therapy Association, 2014).

Makalenin Tamamına Erişmek İçin Lütfen Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz