Okullarda Ergoterapist Neden Olmalı?

Büşra ULU

Bildiğimiz üzere ergoterapistler pek çok farklı alanda çalışırlar. Kamu ve özel hastaneler, tıbbi rehabilitasyon merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, evde bakım hizmetleri,yaşlı bakım tesisleri,psikiyatri merkezleri ve hastaneleri,mesleki rehabilitasyon merkezleri,bağımsız yaşama ve dinlenme merkezleri, özel uygulama alanları, okullar ve eğitim merkezleri gibi alanları örnek gösterebiliriz.

Peki okullarda ve eğitim merkezlerinde ergoterapist neden olmalı?

Okul çocuklarında ergoterapi yaklaşımlarında,  öğrencinin okulda günlük yaşam becerileri ve akademik faaliyetlere katılabilmesi hedeflenir. Bir öğrencide; motor beceriler, bilişsel süreçler, görsel veya algısal problemler, mental sağlık sorunları, görevi devam ettirme zorlukları, organizasyon problemleri veya uygun olmayan duyusal cevaplar gibi, öğrenmesini veya davranışlarını etkileyebilecek davranışlar olabilir.

Bu noktada çocuğun sınıf  öğretmeni okuldaki ergoterapiste yönlendirebilir ve çocuğun durumunun gerekliliğine göre sınıf öğretmeni, ergoterapist, psikolog, dil konuşma terapisti yani çocuğun ihtiyacına göre terapistler multidisipliner bir şekilde gerekli eğitimi, tedaviyi birlikte sağlarlar. Ergoterapistler hem rehabilitasyon ekibinin hem de okuldaki eğitim ekibinin bir parçasıdır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı ergoterapistlerin de içinde bulunduğu bir ekip tarafından hazırlanmalıdır.

Bir öğrenci düşünelim, günlük yaşam becerilerinde ve akademik faaliyetlerde yaşıtlarından geri kalmış ve seviye olarak sınıf ortalamasının altında kalmıştır. Eğer bu tür öğrencilere gerekli müdahale yapılmasa bu zorlu durum daha da ileri seviyelere ulaşacaktır ve bunun yanı sıra öğrencide özgüven sorunları, kaygı bozuklukları, akran zorbalığı, okul fobisi gibi psikososyal problemlerin eşlik edebileceği gözlemlenebilecektir.

Şimdi de disleksili bir öğrenci düşünelim, bu çocuk okumada, yazmada, hecelemede güçlük çekeceğinden dolayı yine sınıf seviyesinin altında kalacaktır ama eğer okulda bir ergoterapist bulunursa öğrenci gerekli eğitimi terapiyle birlikte alacağından dolayı eskiye nazaran eğitim seviyesinde dolayısıyla akademik başarısında büyük ilerleme kaydedebilecektir.

Yazı yazma becerisi yaşıtlarına göre daha geride olan bir çocuk için; ergoterapist öncelikle aktiviteyi analiz ederek gereklilikleri saptar. Yazı yazmak için fiziksel, duyusal, bilişsel vb. becerilere ihtiyaç duyarız. İyi bir yazı yazma performansı için; masada dik oturabilmek, dirseğimizi masada sabit bir şekilde tutmak, bir elimizle defteri kontrol ederken diğer elimizle kalemi tutabilmek, kalemi uygun şekilde bastıracak yeterli kuvvete sahip olmak, kalemle yazı yazarken gözlerimizle yazıyı takip etmek, yazacağımız harfleri ve bilgileri hatırlayabilmek ve yazdıklarımızı algılayabilmek önemlidir.

Bunları yapabilmek için de iyi bir kas-iskelet sistemine, sağlıklı bir duyusal sisteme ve gerekli bilişsel becerilere sahip olmamız gerekmektedir. Müdahale sırasında ergoterapist; eğer çocuğun bireysel kapasitesi bu gerekliliklere uygun değilse kişiye özel seanslarla eğitim yapar. Motor ve duyusal aktiviteler, dikkat ve hafıza çalışmaları, görsel beceriler vs. eğitim programlarının içeriğini oluşturur.

Öğrencinin aktiviteyi daha kolay yapabilmesi için; masasını, sandalyesini, tahtaya uzaklığını, çalışma materyallerini, sınıf ortamını vs. motor ve duyusal ihtiyaçlarına göre özel tekniklerle düzenler. Örn; eğimli masalar, kalem tutma aparatları, görsel yardımcı ekipmanları… Yazı yazma aktivitesini çocuğun mevcut kapasitesine uygun olarak farklı şekillerde yapabilmesi için değiştirebilir.

Bu örnekler dışında ergoterapistler okulda neler yaparlar?

•Çocuğun bireysel kapasitesinin okul aktiviteleri için yeterli olup olmadığını değerlendirir. Çocuğun güçlü yanlarını ve zorluk yaşadığı alanları belirler. Kapasitesini arttırmak için motor, duyu, bilişsel, psikososyal becerilerine yönelik bireysel eğitim ve müdahaleler uygular.

•Çocuğun okul aktivitelerini, onun bireysel kapasitesine göre ayarlayarak daha kolay yapabilmesini sağlar.

•Çocuğun okuldaki fiziksel ve sosyal çevresini değerlendirir ve buna göre çevreyi düzenleyerek akademik ve sosyal becerilerini ortaya koyabilmesi için uygun ortam oluşturur.

• Öğrenme için, sadece engelli bireylere değil, akademik becerilerde sorunu olan tüm öğrencilere yardımcı olmaya çalışır.

• Öğrencilerin yeteneklerini okuldaki ihtiyaçlara göre geliştirmeye çalışır.

• Yapılan terapiler, düzenlemeler, ödevler, müdahaleden sonraki ilerlemeler için aile ve öğretmenlerle görüşür ve bilgi verir.

• Öğrencinin okula uyum sağlamasına yardımcı olabilir ve böylece öğrenci ödevlerini zamanında yapabilir.

• Öğrenciye el yazısı yazma, kalem tutuşu, makas kullanma vb. aktivitelerdeki bağımsızlığı için eğitim yapar ve beceriler kazandırabilir.

• Öğrenciye yardımcı olmak için özel yardımcı teknolojik cihazlar ve öğretici materyaller kullanabilir.

• Fiziksel çevrenin düzenlenmesi ile öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırır.

• Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlar.

• Öğrencinin performansını iyileştirecek bir etkinliğin fiziksel ve bilişsel gerekliliklerini değiştirerek adapte eder ve öğrencinin geriye kalan becerilerini daha iyi kullanmasını sağlar.

• Anaokulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula vb. geçiş evrelerini planlayarak kolaylaştırmaya çalışır.

• Duyusal modülasyon ve duyu bütünleme problemi olan çocuklara duyu bütünleme terapisi uygular ve okul aktivitelerine katılımını artırmaya çalışır.

Yani kısaca, Ergoterapistler;

Okullarda bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak,

Okul rutinlerinde öğrencinin bağımsızlığını geliştirmek,

Problemli davranışların düzenlenmesine yardımcı olmak,

Spor, sanat vb. özel ilgi alanı aktivitelerine katılım için alt yapıyı hazırlamak,

Kaba ve ince motor becerileri geliştirmek,

Duyusal farklılıkları düzenlemek,

Farklılığı olan öğrencilerin erken dönemde yönlendirilmesine ve okul içerisinde desteklenmesine imkân sağlamak,

Çocuğun maksimum katılımını sağlayabileceği bir okul çevresi oluşturmak

gibi amaçlar ile interdisipliner ekibin eğitim ve rehabilitasyon alanını birbirine bağlayan en önemli halkalardan biri olarak çalışır.

KAYNAKÇA:

https://www.hipokratkitabevi.com/u/hipokratkitabevi/docs/1/7/17-hipokrat-bulten-1526633105.pdf

http://www.ergoterapim.com/

https://tozok.org.tr/dergi/Nisan2015/files/assets/basic-html/page54.html

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz