Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Ergoterapi Müdahaleleri

okb ve ergoterapi
obsesif kompulsif bozukluk

Erg. Fahriye Pehlivan

          Ergoterapi, obsesif- kompulsif bozukluk tedavisinde önemli bir role sahiptir. Ergoterapistler kişileri anlamlı ve amaçlı aktivitelere dahil ederek kişinin psikolojik doyum yaşamasını ve obsesif düşünceler nedeniyle yaşanılan anksiyetenin azaltılmasını sağlar.
Ergoterapistler aktivite ve aktivite performanslarına odaklanır.

Mesela işe gitmek zorunda olan bir kişi yaşadığı obsesif ve kompulsif bozukluk nedeniyle evden ayrılmakta zorlanabilir. Bu durum kişinin işe geç kalmasına yani aktivite performansının düşüşüne sebep olur. Obsesif- kompulsif bozukluk kişilerin rollerini yerine getirmelerine engel olabilir.

Ergoterapi Amaç ve Hedefleri

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Kişilerin Sosyal Becerilerini Etkileyebilir


          Ergoterapistler, obsesif kompulsif bozukluk tanılı kişilerin değerlendirme ve müdahale programlarında MOHO referans çerçevesini kullanabilirler. Görüşme, gözlem ve farklı ölçekler terapist tarafından kullanılabilir.
          Müdahale planının ilk adımı amaç ve hedefleri planlamaktır.  Ergoterapist kişinin problemli alanlarını gözlemler, inceler ve buna göre planı oluşturur. 
       

   Örnek Verelim;
     Problem: Sınırlı İletişim Becerileri
     Amaç: İletişim becerilerinin geliştirilmesi
     Hedef: Kişinin grup aktivitelerine aktif katılımının sağlanması
     Hedef: Kişinin akranlarıyla iletişime geçmesi

ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ

          Ergoterapistler, obsesif kompulsif bozukluk tanılı kişilerde anksiyete, stres, bir işi yaparken yaşanılan kompulsif düşüncelerin azaltılması için teröpatik yaklaşımlarda bulunurlar.

# Terapötik İşbirliğinin Sağlanması


Ergoterapi müdahalelerinde ilk adım kişi ile uyumun sağlanması ve karşılıklı bir güven ilişkisinin kurulmasıdır.Terapist ile kişi arasındaki pozitif enerjinin sağlanması kişinin değişim için hazır olmasını destekleyecektir.

# Gevşeme Teknikleri

     Ergoterapistkişilere gevşeme tekniklerini öğretir. Aynı zamanda yaşam stili değişiklikleri ile obsesif kompulsif bozukluktan kaynaklanan kaygı oluşturan durumların azaltılmasına yardımcı olur. Çevresel tetikleyicilerin belirlenmesi ve azaltılması sağlanır.

# Duyarsızlaştırma Teknikleri

Obsesif kompulsif bozuklukta duyarsızlaştırma teknikleri kullanılabilir.

    
Ergoterapistler obsesif düşüncelere karşı kişilerin duyarsızlaştırılmasına yardımcı olurlar. Obsesyonu, kompulsiyonlar takip eder ve bu zincirin kırılmaya çalışılması kişide kaygı ve huzursuzluğu beraberinde getirir.


Bu teknikte kişiden obsesyonlarını etkilenme düzeyine göre sıralaması ve değerlendirmesi istenir. Kişiyi en az etkileyen obsesif düşünceden başlanarak artan seviyelerle çalışılmaya devam edilir.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK İÇİN ERGOTERAPİ AKTİVİTELERİ


     Obsesif düşünceler içinde sıkışmış bir kişi için dikkatin başka bir yöne çekilmesi rahatlatıcı olabilir. Ergoterapistler bunu anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlar. Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiler huzursuz ve öfkelidirler, ihtiyaçları olan şey bazen sadece eğlenceli bir şeylere dahil edilmektir.

   #Derecelendirilmiş Aktiviteler

Ergoterapistler kişilerin tercih ettikleri istedikleri aktivitelerin analizlerini yapar ve bu aktiviteleri aşamalandırabilir. Kişiden bu aşamaları sırasıyla yapması istenir. Gerçekleştirilen aşamada herhalgi bir stres gözlenmemesi ve kişinin aktivitenin bu aşamasından doyum alması sağlandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçişi yapılabilir.


          Örnek Verelim;
     Aktivite: Kişinin kendisi hakkında yazması
Obsesif kompulsif bozukluk tanısı olan kişi kendisi hakkında yazmak isteyebilir ve ergoterapist bunu iki aşamalı olarak yaptırır. İlk aşamada kişinin kendisi ile ilgili pozitif yönlerini yazması istenir. Bu aşamayı stres yaşamadan gerçekleştiren kişi kendisi ile ilgili negatif yönlerini yazmaya başlayabilir. Bu aşamalarda ergoterapist kişinin düşünce süreçlerini ve kaygı düzeyini gözlemleyerek ilerler.

   #Amaçlı Aktiviteler

Ergoterapist kişinin aktivitelerini sorguladıktan sonra , kişiden sevdiği ve önceden yapmış olduğu tanıdık bir aktiviteyi  yapmasını isteyebilir.  Bu aktivitenin tanıdık seçilmesinin sebebi kişinin kolayca adapte olabilmesini ve aktiviteden doyum alabilmesini sağlamaktır. Yapılandırılmış ortamda bu aktiviteyi tecrübe eden kişi günlük rutininde yaşadığı baskı ve zaman kısıtlaması sebebiyle zorluk yaşayabilir. Bu noktada kişiye zaman yönetimi ile ilgili eğitimler verilebilir.


Ergoterapistler obsesif kompulsif bozukluk tanılı bireylerin rehabilitasyon süreçlerinde aktivite temelli yaklaşımlarda bulunabilirler. Müdahalelerin asıl amacı kişinin günlük yaşam aktivitelerini kaygı, stres, takıntı yaşamadan gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.

Erg. Fahriye Pehlivan

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz