Madde Bağımlılığında Müzik Terapi

Büşra ULU’nun Kaleminden

Sizin de bildiğiniz üzere madde bağımlılığı gitgide artan ve tedavisinin çok uzun zamanlar alabildiği
toplumsal bir sorundur. Bu nedenle bende bu yazımda bir çok tedavi sürecinde olumlu etkisi
görülmüş terapi yöntemlerinden biri olan müzik terapinin madde bağımlılığında kullanılmasını ele
alacağım.

Madde bağımlılığında önemli konulardan olan, motivasyonun ve tedaviye uyumun sıklıkla tehlikeye
girmesi kısmıdır. Uzun bir süreç olan madde tedavisinde zaman içinde kişinin bireysel terapiye, grup
terapisine ve ilaç tedavisine karşı direnci gelişmektedir. Bu direnç dönemlerini başarıyla
atlatabilmelerinde müzik terapi güçlü bir tedavi yaklaşımı olabilmektedir. Madde bağımlılığında
kullanılmış bir çok müzik terapi çalışmaları bulunmaktadır.
Madde bağımlısı kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada müzikle dans terapinin tedavi ve
rehabilitasyon açısından olumlu etki ettiği kanıtlanmıştır. Dansın kendine güveni arttırıcı etkisinin
olduğu tespit edilmiş ve bunun da kişilerin maddeyle mücadelelerinde daha güçlü olmalarına fırsat
verdiği düşünülmüştür.
Madde bağımlısı olan ergenler üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise alınan madde türüne göre
şarkılar seçilmiş, kaydedilmiş ve sözleri yazılmış daha sonra bu şarkılar ergenlere dinletilmiş ve
yorumlatılmış. Bu noktada ergenlerin maddelerle ilgili konuları anlamalarına yardımcı olunmuş ve
kontrol kaybı, fiziksel yıkım, bağımlılık artışı gibi sorunların farkına varmaları sağlanmıştır. Müzik
terapi sayesinde ergenler stresle başa çıkmanın alternatif yollarını öğrenmişler ve madde konusunda
bilinçlenmişlerdir.

1992 yılında Heany adlı araştırmacının yaptığı bir çalışmada madde bağımlılığında müzik ve sanat
terapisi yaklaşımları, bireysel terapi, grup terapisi, ilaç ve yeni bir çevrede bulunma gibi diğer
girişimlerinden daha zevkli ve bir o kadar da etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca bu tedavi yöntemine
devam edilmesi motivasyonu arttırıcı olduğu belirlenmiştir. 1983 yılında yapılmış başka bir çalışmada
ise müzikle tedavinin bağımlılıkla yüzleşme, tahammül etme, içe çekilme ve yetersizlik korkusunda
azalma, uyumlulukta artmada bir çözüm yolu sunduğu ortaya konulmuştur.
Müzik terapinin madde kullananlarda çalışmayı bırakma davranışını azalttığı kanıtlanmıştır. Bir kadın
tutukevinde madde bağımlısı suçlular üzerinde uygulanan bir tedavi programı sonrasında
katılımcıların %97 sinin müzik terapi görürken işlerine devam ettiği saptanmıştır. Yine yapılan başka
bir çalışmada ise bağımlılık tedavisindeki kadın hastalarda ritim terapi, müzikle hareket aktiviteleri ve
müzikle yapılan yarışmalı oyunların depresyonu, stresi, kaygıyı ve kızgınlığı azalttığı görülmüştür.
Madde bağımlılığı tedavisi gören insanların tedavi sonrasında yalnız kalmaları maddeye dönmelerini
kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle bağımlılık tedavi sonrasındaki süreçte takip edilmeli kişi yalnız
bırakılmamalı, sıkıntı yaşamasına fırsat verilmemeli ve bunun için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu
dönemde kişiye sanat, müzik, dans gibi kişiye iyi gelecek serbest zaman aktivitesi oluşturulması teşvik
edilmelidir. Bu aktiviteler kişinin stresini azaltmasına, bağımlılıkta görülen boşluğa düşme
durumunun engellenmesini sağlarken aynı zamanda sosyal çevre değişikliği için de fırsat
oluşturmaktadır. Tedavi sırasında kullanıldığı gibi tedavi sonrasında da kullanılmasının önemi
belirtilmelidir. Madde kullanım sorunu olan kişilerin iç dünyalarının derinliklerinde, ifade edilemeyen
ruhsal acıların ve ihtiyaçların olması söz konusudur. Müzikle tedavi bunları yüzeye çıkarmada ve
uygun bir şekilde müdahale etmede çok başarılı olmuştur. Özellikle şarkı yazma ve şiir yorumlama,
seanslar esnasında kişilerin duygularını ortaya çıkarmada başarılı bulunmuştur. Şarkı yazma veya şiir
yorumlama etkinlikleri, sosyal iletişimi artırmakta, kişinin özgüvenini geliştirmektedir.
Yapılan çalışmalar ışığında görüyoruz ki müzikle tedavi duygusal boşluklarını maddeyle doldurmaya
çalışan bağımlılar için, maddeye karşı güçlü ve etkili bir alternatif olmaktadır. Bu da tedavide başarı
şansını artırmaktadır

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz