KOAH (KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI) OLAN HASTALARDA ERGOTERAPİNİN ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA

Unni Martinsen, Hege Bentzen, Morag Kelly Holter, Tove Nilsen, Hallvard, Skullerud, Petter Mowinckel & Ingvild Kjeken

Çeviri: Tuğba Ünal – Fatıma Akdaş

Düzenleme: Ahmet Can Arslan

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda bireyselleştirilmiş ergoterapinin etkisini değerlendirmektir. Ayrıca yazarlar, KOAH’lı bireylerin günlük yaşamda yaşadıkları aktivite sorunlarını araştırmak istediler. Yöntem: Müdahale grubuna (ergoterapi tedavisi) veya kontrol grubuna (her zamanki gibi tedavi) rastgele toplam 52 hasta atandı. Birincil sonuç, Kanada Aktivite Performans Ölçümü (COPM) kullanılarak değerlendirildi.

Katılımcılar başlangıçta, 4 ve 12 ay sonra değerlendirildi. Sonuçlar COPM tarafından ölçüldüğü üzere aktivite performans veya performanstan memnuniyet üzerinde herhangi bir tedavi etkisi olmamıştır. Ancak, bireysel olarak seçilmiş bir aktiviteyi gerçekleştirirken eforda müdahale grubu lehine ve St George Solunum Anketinin aktivite boyutunda anlamlı bir etki bulduk. Toplamda en sık olarak hareketlilik, aktif rekreasyon ve ev yönetimi ile ilgili 595 aktivite sorunu rapor edildi. Sonuçlar: Sonuçlar, olağan bakımla karşılaştırıldığında, bireyselleştirilmiş ergoterapi tedavisinin aktivite performansı veya aktivite tatmini iyileştirmediğini göstermektedir.

GİRİŞ

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) sıklıkla aktivite ve günlük yaşama katılımda azalma ve yaşam kalitesinde bozulma ile ilişkilidir.[1–3] İlaç tedavisi ve sigarayı bırakmanın yanı sıra pulmoner rehabilitasyon da şiddetle önerilmektedir.[4, 5] Pulmoner rehabilitasyon, egzersiz kapasitesi, semptomlar ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve sağlık hizmetlerinin kullanımının azalması ile ilişkilerde faydalar göstermiştir.[6–10] Pulmoner rehabilitasyon programları multidisiplinerdir ve sıklıkla ergoterapiyi içerir. Ergoterapi, belirli aktivitelerde enerji harcamasını ve dispne algısını azaltabilen enerji tasarrufu yöntemlerinde eğitim ve öğretimin farklı yönlerini içerir.[11-13] Ergoterapinin KOAH’lı hastalar üzerindeki etkileri birkaç çalışmada araştırılmıştır.

Randomize kontrollü bir çalışmada, ergoterapistler tarafından egzersizle birleştirilmiş aktivite eğitimi, özellikle KOAH’lı yaşlılarda tek başına veya birlikte egzersiz yapmaktan daha fazla fonksiyonel durumu iyileştirmiştir.

Randomize olmayan bir çalışmada, ergoterapi tedavi içeren pulmoner rehabilitasyon, evre II-IV KOAH’lı hastalarda aktivite kısıtlamalarını, ergoterapi tedavisi olmaksızın pulmoner rehabilitasyona kıyasla önemli ölçüde azaltmıştır. Norveç’te yapılan küçük bir çalışmanın yazarları, bir seansa kıyasla…

Makalenin Tamamına Erişmek İçin Tıklayın

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz