HORTİKÜLTÜREL TERAPİ

Melike ŞAHAN’ın Kaleminden…

Ergoterapistler tarafından bahçe aktiviteleri çok uzun zamandır terapötik bir aktivite olarak kullanılmaktadır. Başarılı bir bahçe işi, çeşitli fiziksel hareketler, farklı duyuların kullanımı, konsantrasyon ve diğer bilişsel becerileri gerektiren çok farklı görevleri kapsamaktadır. Bahçe aktiviteleri terapötik bir araç olarak ergoterapistler tarafından derecelendirilebilir ve bireyler için birçok terapötik amaca sahiptir. Bu bağlamda yurtdışında bahçecilik terapisi / hortikültürel terapi adında bir terapi uygulaması vardır. Hortikültürel terapinin detaylarını gelin bu blog yazımızda inceleyelim.

HORTİKÜLTÜREL TERAPİ NEDİR?

Hortikültürel (bahçecilik) terapi, bitkilerin eğitimli bir profesyonel tarafından tanımlanmış hedeflerin karşılanabileceği bir ortam olarak kullanılmasıdır. Terapötik bahçecilik ise bireylerin bitkileri ve bahçeciliği kullanarak aktif veya pasif katılım yoluyla sağlıklarını geliştirebilecekleri bir süreçtir. Diğer bir deyişle, iyileştirici bir ortamı teşvik etmek, zihinsel ve fiziksel sağlık yararları elde etmek ve iyilik halini artırmak için bitkilerin yetiştirilmesidir. 

Hortikültürel terapinin amacı; kişilerin mevcut fiziksel ve zihinsel sağlığını olduğundan daha iyi bir hale getirmek ve bireylerin yaşam kalitesi ve refahını arttırmaktır.

HORTİKÜLTÜREL TERAPİ HANGİ TANI GRUPLARINDA UYGULANABİLİR? 

Geriatrik bireylerde, pediatrik bireylerde,  nörogelişimsel bozukluklarda, fiziksel engelli bireylerde, ruh sağlığı problemlerinde, mahkumlarda, beyin hasarı olan bireylerde, kanserli bireylerde, evsiz bireylerde, inme hastalığında, şiddete maruz kalanlarda, demanslı bireylerde ve diğer ruhsal, nörolojik ve ortopedik problemlerde hortikültürel terapi uygulanabilir. 

HORTİKÜLTÜREL TERAPİNİN UYGULANABİLECEĞİ ORTAMLAR NELERDİR?

Hortikültürel terapiyi kişinin kendi evinde, devlet okullarında ve özel okullarda, hastanelerde, huzurevlerinde, hapishanelerde, ruh sağlığı merkezlerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde ve toplum bahçelerinde uygulayabiliriz.

HORTİKÜLTÜREL TERAPİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Psikososyal Faydaları: 

Stres ve kaygı düzeyini azaltır. 

Öz saygıyı arttırır.

Sosyal izolasyonu azaltır.

Sosyal katılımı arttırır.

Üründen gurur duyma duygusunu sağlar.

Genel refah duygusu sağlar.

Depresyonu azaltır.

Başa çıkma becerilerini geliştirir.

Bilişsel Faydaları: 

Konsantrasyon becerilerini arttırır.

Hafıza becerilerini geliştirir.

Dikkati arttırır.

Oryantasyon becerilerini geliştirir

Yürütücü işlevler üzerine olumlu etki eder. 

Bilişsel enduransı arttırır.

Praksi becerisi gelişir.

Fiziksel Faydaları: 

Ağrıyı azaltır.

İnce ve kaba motor becerilerini geliştirir.

El-göz koordinasyonunu arttırır.

Denge ve yürüyüş becerilerini geliştirir.

Ayakta durma toleransını arttırır.

Duyusal Faydaları:

Dokunsal (taktil), vestibüler ve proprioseptif duyuları stimüle eder.

Görsel ve işitsel sistemi uyarır.

Tat ve koku duyularını geliştirir.

KAYNAKÇA 

Gündoğmuş, E. & Bumin, G. (2021). Bahçe aktiviteleri ve hortikültürel terapi. G. Bumin (Ed.), Ergoterapide aktiviteler içinde (s.143-162). Ankara: Hipokrat Yayıncılık.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz