Haydi Organize Olalım Pilot Çalışması: Zaman Yönetimini Geliştirmek Üzerine Bir Grup Müdahalesi

zaman yönetimi organize
zaman yönetimi organize

Yazan: Ahmet Can Arslan

Pilot Study of Let’s Get Organized: A Group Intervention for Improving Time Management

Yazarlar: Marie Holmefur, Kajsa Lidstrom-Holmqvist, Afsaneh Hayat Roshanay, Patrik Arvidsson, Suzanne White, Gunnel Janeslatt

Değerli okuyucular, sizler için incelediğim bu makalede, LGO (Lets Get Organized) yani ‘’Haydi Organize Olalım’’ isimli bir çalışmanın, zaman yönetimine odaklanan birinci bölümü, İsveç bağlamında test edilmiştir. Araştırarak detaylarına ulaşabileceğiniz bilgilerin anahtar kelimeleri ise yazı içerisinde koyu renk ile belirtilmiştir. İyi okumalar dilerim.

Nörogelişimsel ve Mental Bozukluklarda Zaman Yönetimi Kavramı

  Zaman yönetimi okupasyonel dengeyi oluşturmak ve sürdürmek için çok temel bir beceridir. Tatmin edici bir yaşam sürdürmek ve istihdamın sürekliliğini sağlamak için gereklidir. (Thomack, 2012). Zaman yönetimi, organizasyon ve planlama becerileri yürütücü fonksiyonların bir parçasıdır (Dünya Sağlık Örgütü [WHO], 2007).

  Bu makaledeki literatürde zaman yönetimi becerileri, günlük hayatta, bilişsel fonksiyonları ve amaca yönelik faaliyetlerde süreyi etkin kullanmayı hedefleyen kompleks davranışları ifade eder(Claessens et al., 2007; WHO, 2001).

  Nörogelişimsel ve zihinsel bozuklukları olan kişilerde zaman yönetimi ile ilgili zorluklar yaygındır (Amerikan Psikiyatri Derneği, 2013; Valko ve ark., 2010). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve otizm spektrum bozukluğu (ASD) gibi nörogelişimsel bozuklukları olan bireyler çoğu zaman görevleri bitirmede güçlük çeker ve sıklıkla bu görevleri ertelemeyi tercih ederler.

  LGO Müdahalesi başta İngilizce olarak geliştirilmiştir ve rehabilitasyon merkezinde (Residental Treatment Center) mental bozukluğu olan bağımlıları iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Tutarlılık ve tekrar sağlamak için ise haftada 1 saatlik iki seanstan oluşan, 10 haftalık bir modül olarak planlanmıştır(White, 2007).

Bu makalede ise LGO müdahalesinin İsveç bağlamında uygulaması ve sonuçları bulunmaktadır.

Çalışmanın Önemi:

Zaman yönetimi zorluğu yaşayan bireylerde, zaman yönetimini geliştirmeye yönelik kanıta dayalı ergoterapi müdahalelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Amaç:

Nörogelişimsel yada mental bozukluğu olan bireylerde zaman yönetimi becerilerinin gelişimi, yürütücü işlevin boyutları ve günlük yaşam okupasyonlarından alınan memnuniyetin araştırılması yolu ile LGO (Lets Get Organized – Haydi Organize Olalım) müdahalesinin ilk aşamasını İsveç bağlamında test etmektir.

Dizayn:

3 aylık takip ile ayaktan hastalar, habilitasyon ve psikiyatri servislerinde test öncesi ve sonrası kontrol yöntemi (pretest-posttest) ile dahil olmuştur.

Dahil Edilme Kriterleri:

  1. Duygusal bozukluk veya şizofreni gibi bir mental bozukluk, ASD, DEHB veya dikkat eksikliği bozukluğu gibi nörogelişimsel bir bozukluğun doğrulanması veya şüphelenilmesi
  2. Zihinsel engelliliğin olmaması
  3. Günlük yaşamda işleyişi olumsuz etkileyecek ölçüde zaman yönetimi sorunları

Bu çalışmada, LGO müdahalesinin zaman yönetimine odaklanan 1. Bölümü (10 seans) uygulandı ve değerlendirildi. Her müdahale grubu 6-12 (ort. 7.5) kişiden oluştu.

Müdahale:

LGO’ nun İsveç versiyonu (1. Bölümü) kullanılmıştır. 10 Hafta süre ile 1.5 Saatlik grup oturumlarında, kognitif yardımcı teknikler ve deneme-yanılma öğrenme stratejileri ile yapılandırılmış eğitim kullanılmıştır.

Gereçler:

  • WCPA (Weekly Calendar Planning Activity – Haftalık Takvim Planlama Aktivitesi)
  • ATMS-S (Assesment of Time Management Skilss- Zaman Yönetimi Becerileri Ölçeği)
  • SDO-13 (Satisfaction with Daily Occupations – Günlük Yaşam Okupasyonları Memnuniyeti)
  • Demografi Anketi

Ölçümler:

Zaman yönetimi, organizasyon ve planlama ve duygusal düzenleme, Zaman Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi (ATMS – S) İsveç versiyonu ile ölçülmüştür.

Bulgular:

Katılımcılar zaman yönetimi, organizasyon ve planlama becerileri ve duygusal düzenlemelerini geliştirmekle beraber günlük mesleklerden duyulan memnuniyeti de önemli ölçüde artırdılar. Yürütücü işlevin boyutlarıysa kısmen iyileştirildi. ATMS – S sonuçları 3 ay takip edildi ve bu gelişimlerin korunduğu tespit edildi.

Sonuç:

LGO – S (Lets Get Organized – İsveç) Bölüm 1, zaman yönetimi becerilerini ve günlük mesleklerden memnuniyeti geliştirmek için umut verici bir müdahaledir ve daha fazla araştırılmalıdır.

ÖZET:

Ergoterapistler, LGO müdahalesinin Türkçe versiyonu için çalışma yaparak bu müdahaleyi zaman yönetiminin geliştirilmesi kapsamında kullanmayı düşünebilir.

Mental veya Nörogelişimsel bozukluğu(DEHB, Otizm, Down Sendromu, Demans vs.) olan bireylerde zaman yönetimini geliştirici kanıta dayalı müdahalelere ihtiyaç vardır.

Ergoterapi, zaman yönetimi, yürütücü beceriler ve günlük yaşam aktiviteleri memnuniyetinin geliştirilmesi için başvurulması gereken bir rehabilitasyon hizmetidir.

LGO müdahalesi, bu hastalıkların klinik seyrinde ümit vaat eden bir müdahale programıdır.

DİĞER İÇERİKLERİMİZE GÖZ ATTINIZ MI?


Ergoterapi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Diğer blog yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız.

Diğer makalelerimize ulaşmak için tıklayınız.

100 başarılı ergoterapist serimiz için tıklayınız.

Ergoterapi Haber Ajansı (EHA) için tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz