Hatırlamaya Dayalı Ergoterapi Programının Alzheimer Hastalığına Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Araştırma Makalesi 

DeokJu Kim

Cheongju Üniversitesi, Ergoterapi Bölümü, Daesung-ro, 298, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Kore Cumhuriyeti 

Yazışma, DeokJu Kim; dj7407@hanmail.net 
8 Ekim 2019’da alındı; 28 Mayıs 2020’de revize edildi; 4 Temmuz 2020’de kabul edildi; Yayınlandı 1 Ağustos 2020 
Akademik Editör: Patricia Belchior 
Copyright © 2020 DeokJu Kim. 
Çevirenler : Gülcan Adem & Yaprak Tatar

Bu çalışma, Creative Commons Atıf Lisansı altında dağıtılan ve orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntı yapılması koşuluyla herhangi bir ortamda sınırsız kullanım, dağıtım ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir.

Demans tanılı bireylerin sayısının artmasıyla bağlantılı olarak artan yüksek sosyoekonomik maliyetler ile demans tanılı bireyler veda ailelerinin düşük yaşam kalitesi göz önünde bulundurulduğunda, durumu erken dönemde tanımlamak ve uygun müdahalenin sağlanması önemlidir.

Bu çalışma, beş aktivite kategorisinden (fiziksel, bahçecilik, müzikal, sanat ve yardımcı günlük yaşam aktivitesi; YGYA) oluşan, farmakolojik olmayan hatırlamaya dayalı bir ergoterapi programı düzenledi ve bunu hafif evre alzheimer tanısına sahip olan bireylere uyguladı.

Deney grubu seans başına bir saat olmak üzere haftada beş kez toplam 24 seansta, kontrol grubu ise merkezlerin sunduğu düzenli olarak gerçekleşen aktivitelerde yer aldı. Deney grubu, gelişmiş bilişsel işlevler, azalmış depresyon ve gelişmiş yaşam kalitesi sundu; iki grup, her kategoride istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdi.

Bu çalışma, beş farklı kategoriyle ilgili bir bilişsel stimülasyon programı oluşturması, hafif demans hastalarına uygulaması ve olumlu sonuçları doğrulaması açısından anlamlıdır. Demans bakım merkezlerinde programın sistemik bir versiyonu sunulduğunda, demans hastalarının bakımına önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Makalenin tamamı için Lütfen Tıklayın.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz