4-7 YAŞ ARASI ENGELLİ OLMAYAN ÇOCUKLARDA EKRAN SÜRESİ İLE EL İŞLEVİ, OYUN VE DUYUSAL İŞLEMLEME ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR KEŞİF ÇALIŞMASI

Relationship between screen-time and hand function, play and sensory processing in children without disabilities aged 4–7 years: A exploratory study

Paula Dadson, Ted Brown, Karen Stagnitti

Çeviri: Tuba  Koçak, Nisa Altındal

Öz

Giriş: Ekran başında geçirilen süre evde ve okulda küçük çocuklar için düzenli bir aktivite haline geldi. Bununla beraber çocukların gelişimi üzerine kanıt seviyesi yetersiz kaldı. Bu çalışma, çocukların ekran süresi, ince motor, el içi manipülasyon (IHM), görsel-motor entegrasyon (VMI), duyusal işleme (SP) ve ebeveyn tarafından bildirilen oyun becerileri arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Yöntem: Engeli olmayan 25 Avustralyalı çocuğun (M  yaş  =  6.2  yaş ortalaması, SD  =  1.03; 64% kız çocuğu) ince motor, IHM, VMI, SP ve oyun becerileri, Bruininks–Oseretsky Motor Yeterlilik Testi—İkinci Baskı, Elle Manipülasyon Testi—Revize, Berry Buktenica Developmental kullanılarak değerlendirildi. Görsel-Motor Entegrasyon Testi Altıncı Baskı, Duyusal İşleme Ölçümü—Ev Formu ve Rol Yapma Oyunu Zevk Gelişimsel Kontrol Listesi (PPEDC). Ebeveynler, çocuklarının ekran başında geçirdikleri sürenin bir haftalık kaydını tamamladı. Veri analizi için Spearman’ın rho korelasyonları ve önyükleme ile doğrusal regresyonlar kullanıldı.

Bulgular: Toplam Ekran Süresi (TST) ile VMI becerileri (r = -.67, p < 01) arasında istatistiksel olarak anlamlı orta düzeyde negatif korelasyonlar bulundu. Etkileşimli ScreenTime ve IHM yetenekleri (r = −.46, p < .05) ve TST ve ikili koordinasyon becerileri (r = −.42, p < .05). SP yeteneği ile hem TST (r = −.53, p < .01) hem de Ekran İzleme Süresi (r = −.66, p < .01) arasında önemli negatif korelasyonlar vardı. PPEDC Nesne Değiştirme değişkeni, el fonksiyonunun bir ortak değişkeni olarak bir regresyon modeline girildiğinde, çocukların VMI ve ikili koordinasyon becerilerinin bağımsız bir yordayıcı değişkeni olarak TST’nin etkisini azalttığı görülmüştür (p < .23 ve p < . 61).

Sonuç: Oyuncaklarla oynamak ve oyunda nesne ikamesi kullanmak (örneğin bir çocuk bir nesneyi onunla oynarken amaçlanan kullanımı dışında başka bir şey için kullanır), çocukların ekran süresinin ikili koordinasyonları üzerindeki etkisinin ve VMI becerileri potansiyel olarak ılımlı bir faktörü gibi görünmektedir. Klinisyenler, ekran süresi içeren cihazların artan kullanımının potansiyel etkisini ortadan kaldırmak için çocukların oyunlara ve oyun arayışlarına aktif ve dinamik katılımını teşvik edebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Aktif oyun, el içi manipülasyon, motor beceriler, ekran süresi, görsel motor entegrasyon

1. ARKAPLAN Ekran süresi, bir televizyon, bilgisayar, video konsolu, akıllı telefon veya iPad veya tablet gibi taşınabilir ekranlı bir cihazla meşgul olarak geçirilen süre olarak adlandırılır. (Avustralya İstatistik Bürosu, 2016; Hinkley, Brown, Carson ve Teychenne, 2018). Dokunmatik ekran teknolojisini kullanan iPad’ler veya iPhone’lar gibi yeni teknolojiler hızla eski cihazların (örneğin bilgisayarlar, hesap makineleri ve düğme çevirmeli telefonlar) yerini alıyor. Bu, bireylerin yazı yazmak veya düğmelere basmak için parmaklarını, el becerisi yeteneklerini, görsel algısal yeteneklerini ve el-göz koordinasyonu becerilerini aktif olarak kullanmalarını gerektiriyordu. (Xu, Wen, Hardy ve Rissel, 2016).

Bu nedenle, teknoloji dışı görevler (örneğin el yazısı) için gerekli olan ince motor beceriler, görsel-motor entegrasyon (VMI) yetenekleri ve duyusal işleme (SP) yetkinlikleri, ekranların ve kaydırma eylemlerinin artan kullanım sıklığı ile değişmektedir (Cadoret, Bigras, Lemay, Lehrer, & Lemire, 2018). Çocukların ince motor, GMI, el içi manipülasyon (EM). el becerisi, kavrama gücü ve diğer el becerileri, ekrandaki etkinliklerin sıklığı ve türünün artması nedeniyle olumsuz etkileniyor. (Lin, Cherng, & Chen, 2017; Madigan, Browne, Racine, Mori, & Tough, 2019).

Makalenin Tamamına Erişmek İçin Lütfen Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz