Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu Olan Çocuklar için CO-OP: Hedeflenen Hedefler ve Kullanılan Stratejiler

Sara P. Schwartz, Sarah R. K. Northrup, Sara Izadi-Najafabadi, and Jill G. Zwicker

Çeviri: Tuba Koçak, Nisa Altındal

Düzenleme: Ahmet Can Arslan

Anahtar Kelimeler: CO-OP; Gelişimsel koordinasyon bozukluğu; Motor beceri bozuklukları; Ergoterapi

Özet

Giriş: Gelişimsel koordinasyon bozukluğu (DCD), motor koordinasyonu etkileyen ve günlük aktivitelere katılımı engelleyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Aktivite Performansına Bilişsel Yönelim (CO-OP), bilişsel strateji kullanımı yoluyla beceri kazanımına odaklanan aktivite merkezli bir tedavi yaklaşımıdır.

Hedefler: DCD’li bir çocuk örneğinin hangi tür hedefleri en sık seçtiğini ve bu hedeflere ulaşmak için en yaygın olarak hangi alana özgü stratejilerin kullanıldığını belirlemek.

Yöntemler: Hedef türlerini ve strateji kullanımını belirlemek için COOP müdahalesini tamamlayan DCD’li 50 çocuğun (8-12 yaş) retrospektif tablo incelemesi yapıldı.

Bulgular: Serbest zaman en yaygın hedef türüydü. Görev bilgisi, vücut pozisyonu ve görev modifikasyonunu desteklemek en sık kullanılan stratejilerdi.

Sonuçlar: Sonuçlar, gelişimsel koordinasyon bozukluğu olan çocuklar tarafından yaygın olarak seçilen hedef türlerini doğrular ve bu hedeflere ulaşmak için kullanılan yaygın olarak kullanılan stratejileri vurgular. Bulgular, çocukların hedeflerine ulaşmak için uygun stratejileri seçmede ergoterapistlere rehberlik edecek.

Giriş

Gelişimsel koordinasyon bozukluğu (DCD), bir çocuğun motor becerileri öğrenme, bilişsel fonksiyon ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini etkileyen yaygın bir nörogelişimsel bozukluktur (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013). Bozukluk ayrıca çocuğun ruh sağlığını, okul ve toplum faaliyetlerine katılımı, bilişsel gelişimi, gelişimsel düzeyini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir (Izadi-Najafabadi et al., 2019; Karras et al., 2019; Zwicker et al., 2013; Zwicker et al., 2018). Bununla birlikte, DCD yeterince tanınmamakta, yetersiz teşhis edilmekte ve yetersiz tedavi edilmektedir (Blank et al., 2012).

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, 5. baskı (DSM-5; Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013), DCD için dört tanı ölçütünü özetlemektedir:

Kriter A: Öğrenme fırsatlarına rağmen motor beceriler beklenen yaşın altında;

Kriter B: Motor beceri zorlukları, günlük yaşam aktiviteleri (ADL), okul, mesleki faaliyetler ve/veya serbest zaman uğraşları – ile önemli ölçüde etkileşime girer;

Kriter C: Zorluklar erken gelişim döneminde ortaya çıkar; ve

Kriter D: Motor becerilerin kazanılması ve yürütülmesi tıbbi veya nörolojik bir duruma, görme bozukluğuna veya zihinsel engelliliğe atfedilmez. DCD teşhisi konan bireylerin, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), öğrenme güçlükleri ve davranış bozuklukları gibi birlikte ortaya çıkan –eşlik eden- tanılara sahip olma olasılığı yüksektir

Makalenin Tamamı İçin Lütfen Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz