FİBROMİYALJİLİ YETİŞKİNLERDE ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ

Stj. Erg. Fatıma Akdaş

Fibromiyalji, yaygın kas ve yumuşak doku ağrısı, yorgunluk ve lokal hassasiyetin birçok alanı ile karakterize en yaygın kronik romatizmal hastalıklardan biridir. Kişilerin günlük yaşamını etkileyerek yaşam kalitesinde azalmalara sebep olur.

Çalışmanın amacı fibromiyaljili hastaya ergoterapi müdahalesi uygulamak ve kişinin günlük yaşama katılımını arttırmaktır. Çalışmaya 37 yaşında fibromiyalji tanısı almış kadın hasta dahil edilmiştir. Ağrılarının günlük yaşamını aksatmasından şikâyetçi olduğu için ergoterapi kliniğine yönlendirilmiştir. Çalışma kapsamında ergoterapist aktivite performansı için COPM ve Occupational Profile; fibromiyaljiniin kişiye etkisini saptamak için FIQR (Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire) kullanmıştır.

Danışan 10 hafta boyunca toplam 14 saat terapi seansına alınmıştır. Bu seanslar; ev işleri için rutin gelişim, egzersiz ve boş zaman aktiviteleri için ağrısız katılım odaklı eğitim; ağrı yönetimi, kuvvet arttırma ve artan dayanıklılık için su egzersizini kullanma eğitimi; ağrı yönetimi ve depresyon belirtilerinin yönetimi için dikkat eğitimi; ve sosyal katılımı artırmak için çevrimiçi araçların ve topluluk gruplarının kullanılması müdahalelerini içermektedir.

SONUÇ

Kanıta dayalı ve danışan merkezli ergoterapi müdahaleleri ile danışan 14 ziyaretinin sonunda hedeflerine ulaştı. Danışan haftalık çalışma saatlerini 20’den 30’a çıkardı, haftalık bir yürüyüş grubuna katıldı ve ağrı yönetimi için dikkat teknikleri kullanmaya başladı. Enerji konusunda zorlanmaya devam etti, ancak ilk değerlendirmeden sonra sertlik ve yorgunluk semptomları düzeldi. Depresyonda ve çok hassas hissediyordu, bu hislerinde azalmalar sağlandı. COPM’da danışan boş zaman etkinlikleri ve yeni çalışma programı ile tatmin olduğunu; temizlik programının süpürme ve diğer ev işlerini yapmasında yardımcı olduğunu belirtti.

Sonuç olarak kanıta dayalı ve danışan merkezli ergoterapi müdahalelerinin fibromiyalji hastalarında günlük yaşam aktivitelerine katılımı arttırdığı, ağrı yönetimi, depresyon ve olumsuz duygu durumunu yönetmeyi öğreterek kişiye olumlu yönde etki ettiği bulunmuştur.

KAYNAKÇA

Siegel, P., Jones, B. L., & Poole, J. L. (2018). Occupational therapy interventions for adults with fibromyalgia. American Journal of Occupational Therapy, 72(5), 7205395010p1-7205395010p4.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz