ERGOTERAPİNİN SÜRÜCÜ REHABİLİTASYONUNDAKİ ÖNEMİ

sürücü rehabilitasyonu ygya
Rana Durmuş’un Kaleminden…

Yardımcı günlük yaşam akti̇vi̇teleri̇ni̇n (ygya) önemli̇ bi̇r bi̇leşeni̇ olan toplumsal mobi̇li̇te, toplum i̇çi̇nde dolaşmak, araba kullanmak, yürümek, bi̇si̇klete bi̇nmek veya otobüslere, taksi̇ veya di̇ğer ulaşım araçlarına eri̇şi̇p bi̇nmek gi̇bi̇ toplu veya özel taşımacılık si̇stemleri̇ni̇ kullanmak olarak tanımlanır.

Araç kullanmak, toplumsal mobi̇li̇teni̇n en önemli̇ parametreleri̇nden bi̇ri̇si̇di̇r, hatta araç kullanma ve toplumsal mobi̇li̇te di̇ğer ygya ve tgya’larin gerçekleşti̇ri̇lmesi̇nde önemli̇ etki̇leri̇ni̇n olduğu i̇fade edi̇lmi̇şti̇r.
Araba kullanımı ve toplumsal mobiliteye dikkat etmek, yaşam süresi boyunca ortaya çıkan etkiler, aktiviteye katılımla ilişkilendirme ve diğer kurumsal kuruluşlarla ilgisi nedeniyle artan bir ilgi alanıdır.


Peki araç kullanmayı sadece arabayı sürecek karar öğrenmek yeterli midir?


İşte tamda bu noktada devreye ergoterapistler ve diğer uzmanların aktif olabileceği sürücü rehabilitasyonu girecektir. Sürüş becerilere ek eğitim ile geliştirilen ergoterapi becerileri, bilgi tabanı ve uygulama kapsamı, ergoterapi mesleğini sürüş ve toplumsal mobilite hizmetlerinde ön plana çıkarmaktadır.

Yaralanmaları önleme, aktiviteye katılım ve sürücü rehabilitasyonu ve toplumsal mobilite hizmetlerinde kullanılan müdahale stratejileri, Ergoterapinin felsefi temeli İle tutarlıdır ve bu nedenle ergoterapi uygulamasının tüm alanlarında dikkat gerektiren bir başlıktır. Ergoterapi bireylerin, istekleri doğrultusunda kendine bakım, serbest zaman ve üretkenlik aktivitelerine aktif katılan bireyler olmalarında büyük rol oynar.

sürücü rehabilitasyonu ygyaErgoterapinin birebir ilgilendiği alanlardan birisi olan toplumsal katılımda mobilite önemlidir. Araba sürme aktivitesi sırasında ergoterapi, aktivite analizleriyle bireyin performansını, aktiviteye uygunluğunu ve potansiyel risk faktörlerini değerlendirir, gerektiğinde bireylerin araba sürme için eğitimlerini, yardımcı ve destekleyici cihaz uygulamalarını, araba modifikasyonlarını, ehliyet eğitim personelinin eğitimini, toplumun bilgilendirilmesi ve eğitimini, yasal mevzuatın savunmasını yaparak bireylerle ve kurumlarla çalışır.

Bu analiz ve uygulamalar yapılırken, ergoterapinin teorik temelini oluşturan modelleri kullanırlar.
Araba sürme aktivitesi çeşitli sağlık nedenlerinden (kafa travması, omurilik yaralanması, parkinsonizm, alzheimer, demans, serebral paralizi, hemipleji, yaşlılık vb) dolayı kesintiye uğrayan bilmektedir. Bu durumlarda bireyler araba sürme rehabilitasyonu açısından değerlendirilmelidir. Değerlendirme doktor, ergoterapist, fizyoterapist, medikal mühendis, ehliyet eğitimcilerinden oluşan bir ekip tarafından yapılmalıdır. Ergoterapistler ve iş-uğraşı teknikerleri araba kullanmayı ve toplumsal mobilitenin diğer yönlerini her yaştan danışan ile ele alırlar.

Müdahale aşağıdakileri içerebilir:

*Bireylerin araçlara güvenli bir şekilde ulaşmalarına ve araçlara binmelerine yardımcı olarak yolcu güvenliği. (örn. Engelli çocukların okul otobüsüne binmelerine ve otobüsten inmelerine yardımcı olacak mekanizmalar tasarlamak, tekerlekli sandalyeleri veya araba koltuklarını emniyete almak)
*Bağımsızlığı arttırmak ve yaralanmaları önlemek için yürüme, bisiklete binme ve bir motorlu taşıtta veya toplu taşımada yolcu olarak seyahat etme dahil toplumsal mobilite.
*Öğrenme bozukluğu, dikkat bozuklukları, gelişimsel engelleri olan bireylerin (beyin yaralanması, amputasyon gibi) ilk sürücü ehliyetlerini alırlarken değerlendirmeleri ve eğitimleri.

sürücü rehabilitasyonu ygya


*Araba kullanma ve toplumsal mobiliteyi engelleyen, bozukluğu veya yaşa bağlı değişiklikleri olan deneyimli sürücülerin değerlendirilmesi ve eğitimi.
*Geçici olarak veya tamamen araba kullanmayı bırakması gereken yaşlılar ve diğer yaştaki sürücülerle alternatif ulaşım seçeneklerinin araştırılması.
*Bireylerin araba kullanma ve toplumsal mobiliteye katılmasına yardımcı olmanın yanı sıra, ergoterapistler ve iş-uğraşı teknikerleri; tüm bireylerin başarılı bir şekilde katılımını kolaylaştırmak için topluluklar, ajanslar ve gruplarla birlikte çalışır. Topluluk planlayıcıları, okullar, devlet kurumları, huzurevleri, taşıma şirketleri, toplum işletmeleri ve sağlık kuruluşları tarafından gösterilen gayretler, araba kullanma ve toplumsal mobilite konularında farkındalığı arttırır ve tüm topluluk üyelerinin topluluk genelinde katılımını artırmak için alternatiflerin uygulanmasını teşvik eder.

Unutulmamalıdır ki kaliteli sürüşün anahtar noktası iyi bir eğitim ve rehabilitasyon uygulamasıdır.

Kaynakça:
https://ergoterapi.biz/mobilite/
ENGELLİ SÜRÜCÜLERİN AKTİVİTE PERFORMANSLARINI ETKİLEYEN KİŞİSEL, ÇEVRESEL VE AKTİVİTEYE AİT
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Fzt. Orkun Tahir ARAN
HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUĞU OLAN YAŞLI SÜRÜCÜLERE YÖNELİK İKİ FARKLI ERGOTERAPİ MÜDAHALESİNİN SÜRÜŞ BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ-RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Fzt. Berkan TORPİL
The American Journal of Occupational Therapy : Official Publication of the American Occupational Therapy Association, 01 Nov 2005, 59(6):666-670

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz