Ergoterapi Aile İçi Şiddete ve Kadına Yönelik Şiddete Hayır Diyor!!

Açelya İntizamoğlu

  Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktiviteler yoluyla sağlığı ve refahı geliştirmeye odaklanan, kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler, bu hedef doğrultusunda, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya bulunduğu sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı engellenmiş bütün insanlar ve gruplarla çalışır. Sınıf, cinsiyet, ırk, ekonomi, yaş, yetenek, din ve cinsellik gibi eşitsizliklerin etkisini tanıyan, sadece kişilerin becerilerine odaklanarak refahın sağlanamayacağını kabul eden ve bu nedenle hem bireysel hem de çevresel düzeydeki değişimleri kolaylaştırmaya yönelik çabalar gösteren bir uygulama alanıdır. Bu bağlamda ergoterapi müdahalelerinin temel amacı, aktivitelere katılım ve aktivite-rol adaletinin sağlanmasıdır.

Aile içi şiddet, hayatta kalanlar ve ailelerinin günlük yaşam aktivitelerini yeterli, sağlıklı ve memnun edici bir şekilde yapabilme becerilerini olumsuz şekilde etkiler. Ergoterapi uygulayıcıları bu becerileri geliştirmeye veya yeniden kazanmaya odaklanarak, şiddet mağdurlarının rehabilitasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Ergoterapi; şiddet gören kadınların kendi yaşamları üzerindeki kontrollerini kazanmak, amaç edinmelerini sağlamak ve sağlıklı bağımsız bir yaşam tarzı geliştirmek için gerekli becerileri ve rol yeterliliklerini kazandırmak amacıyla; temel günlük yaşam aktiviteleri, yardımcı günlük yaşam aktiviteleri, dinlenme ve uyku, eğitim, iş, oyun, serbest zaman ve sosyal katılım becerilerini geliştirmeye odaklanır.

Güçlendirme, kişileri kendi önceliklerini ve bağımsızlığını geliştirme yönünde destekleme sürecidir; böylece kararlar verebilir, sağlık ve üretken davranışları ortaya koyabilir, kendini gerçekleştirip refahı sağlayabilirler. Ergoterapinin bakışıyla güçlendirme süreci: kişilerin ne yapmak ve ne olmak istediklerini seçme özgürlükleri veya fırsatlarının varlığı ile bu isteklere göre hareket etme yeteneklerine göre bu süreci planlarlar. Bu noktada aktivitelere katılım ve aktivite-rol kimliği için kişisel ve çevresel faktörlerin desteklenmesi, ayrıca müdahale sürecinin kişi-merkezli yürütülmesi önem kazanmaktadır.

Ergoterapi uygulayıcıları, kadınları güçlendirmek için diğer sağlık uzmanları (sosyal hizmet uzmanı, psikolog vs.) ve aile içi şiddet görevlileri ile iş birliği içerisinde görev yaparlar. Şiddet mağdurları ve aileleriyle; hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, uzmanlaşmış bakım merkezleri, ayakta tedavi klinikleri, ruh sağlığı merkezleri, okul sistemleri, konukevleri, ev sağlık hizmetleri ve diğer ortamlarda doğrudan veya dolaylı olarak çalışırlar.

Sonuç olarak ergoterapist aile içi şiddeti engelleme, mağdurun fiziksel ve zihinsel sağlığını iyileştirme, seçim özgürlüğü ve günlük aktivitelere katılımını arttırmaya yönelik uygulamalarda bulunur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz