Tipik Gelişim Gösteren Bebeklerde ve Yeni Yürüyen Çocuklarda Duyusal İşlemleme ve Uyku

Mark Vasak, James Williamson, Jennifer Garden, Jill G. Zwicker

Çeviri: Nisa Altındal, Tuba Koçak

Düzenleme: Hazal Çalış

Amaç

Tipik gelişim gösteren bebeklerde ve yeni yürüyen çocuklarda duyusal işlemleme kalıpları ile uyku sorunları arasındaki ilişkiyi araştırmak.


Yöntem

Bir ergoterapi uyku kliniğinden 177 bebek ve yeni yürüyen çocuğun olduğu bir topluluğun retrospektif bir grafik incelemesi, Bebek/Yeni Yürüyen Çocuk Duyu Profili (ITSP) ve Bebek Uyku Anketi Kısa Formu’ndan (BISQ) elde edilen verilerin tanımlayıcı ve korelasyonel analizlerini içeriyordu.


Bulgular

Katılımcıların yarısından fazlası (%55), hassasiyetin en yaygın olduğu (%36) bir veya daha fazla çeyrekte artan bir duyusal işlemleme paterni gösterdi. Artan arayış ve daha kısa gündüz uykusu süresi arasında (r=5 -.24, p = .002) ve artan hassasiyet ile daha uzun uykuya dalma süresi arasında küçük ama anlamlı ilişkiler bulduk (r = .27, p < .001).

Sonuç

Bu çalışma, duyusal işlemleme kalıplarını uyku problemleriyle ilişkilendiren son literatüre katkıda bulunur ve bu ilişkiyi genç, tipik gelişim gösteren çocuklarda gösteren ilk çalışmadır. Sonuçlar, çocuklarda uyku güçlüklerinin ele alınmasında ergoterapinin rolünü desteklemektedir.

Uyku, pediatri uygulamalarında dikkate alınması gereken önemli bir oküpasyondur (American Occupational Therapy Association, 2011). Ebeveynlerin %30 kadarı, çocuklarının (0-12 yaş) uyku sorunları olduğunu (Galland, Taylor, Elder, & Herbison, 2012) ve bu sorunların annelerinin sağlığını da etkilediğini bildirmektedir (Lam, Hiscock, & Wake, 2003). Son araştırmalar, uyku güçlükleri ile duyusal işlemleme kalıpları arasında bir ilişki olduğunu öne sürüyor (Engel-Yeger & Shochat, 2012; Reynolds, Lane, & Thacker, 2012; Shani-Adir, Rozenman, Kessel, & Engel-Yeger, 2009; Shochat, Tzischinsky, & Engel-Yeger, 2009; Wengel, Hanlon-Dearman, & Fjelstad, 2011). Bebek ve yeni yürüyen çocukların uykusu; ebeveynler ve profesyoneller için büyük bir endişe kaynağı olduğundan (Sadeh, Mindell, Luedtke, & Wiegand, 2009; Thunstro¨m, 1999), uyku sorunlarının ele alınmasında ergoterapi uygulamasını daha fazla desteklemeye yönelik araştırmalar, çocukların ve ailelerinin sağlık ve iyilik hallerini iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Çocuklarda Uyku

   Hirshkowitz’e (2004) göre uyku; susuzluk veya açlık gibi diğer homeostatik süreçlere benzer bir beyin sürecidir. Sirkadiyen ritimden etkilenen uyku, iki ana aşamadan oluşur: hızlı göz hareketi (REM) uykusu ve REM dışı uyku (Hirshkowitz, 2004). Uykunun nedenleri tam olarak netlik kazanmasa da uykunun sağlığımız ve hayatta kalmamız için gerekli olduğu bilinmektedir (Rechtschaffen, Bergmann, Everson, Kushida, & Gilliland, 1989; Shepard et al., 2005)…..

Makalenin Tamamına Erişmek İçin Lütfen Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz