Doğal Afetler ve Ergoterapi

Meryem Taş

Doğal afetler, ülkemizde de genellikle deprem olmak üzere sıklıkla maruz kaldığımız ve bireyleri fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan etkileyen olaylardır. Gerçekleştiği bölgedeki insanların hayat şartlarını her açıdan oldukça kısıtlayan, günlük rutinlerine engel olan, bireyler üzerinde kısa ve uzun vadede problemler ortaya çıkaran afetler hayatımızda köklü değişiklikler yapmamıza sebep olabilir.

doğal afetler

Ergoterapistler, doğal afet gerçekleşmeden önlem alma aşamasında, afet sırasında ve afet sonrasındaki iyileşme sürecinde yer alırlar. Afet önlemleri almadaki amaç, bireylerin yaşanabilecek olaylardan en az zararı almasını sağlamaktır. Bulunduğumuz yerin fiziksel ve sosyal ortamını düzenleyerek güvenli alanları tasarlamamız gerekir. Bu alanlar afet anında veya sonrasında güvenli bir şekilde bulunduğumuz ortamdan tahliyenin sağlanması için de oldukça önemlidir.

Engelli bireyler, çocuklar ve yaşlılar afet sırasında daha çok risk altında olurlar. Çocukların en olası yeri olan ve karmaşanın çıkacağı yerlerden biri de okullardır. Bu yüzden okullarda acil durum ekipleri oluşturmalı ve tüm personeli bilinçlendirmeli, aile ve çocukların birleşmesi için de önceden bir planımız olması gereklidir. Fiziksel veya zihinsel engelli bireyler için de ortamın uygun olarak tasarlanması ve kurulması gereklidir çünkü sağlıklı bireylere göre kendilerini daha az koruyabilirler. İşletmeler ve işverenlerle de engelli çalışanların tahliyesi için iş birliği yapmak gerekir.

doğal afetler

Ergoterapistler, mağdurlara, ailelere, gönüllülere destekleyici ruh sağlığı hizmetinde bulunabilirler (AOTA, 2010c). Anksiyete ve stresi azaltmaya yönelik psikolojik ve eğitimsel destek grupları oluşturmak, stres yönetimini sağlamak, acil ihtiyaçları belirlemek ve zarar almadan kurtulanlarla da iş birliği yaparak güvenli alanlar oluşturmak ve başkalarına da yardım etmek işleri biraz daha kolaylaştıracaktır. Afete hazırlanılan dönemde toplum çapında planlama yapılması sürecin daha iyi atlatılmasını sağlar. Özel ihtiyaçlar için afet öncesi barınaklar kurulabilir. Hele ki çocuklar için bir alan kurulması onların da ailelerinin de bu süreci daha rahat atlatmasını sağlar. Çocukların kurulan bu alanlarda yaşlarına uygun olan bireysel ve grup oyunlarına, sosyal aktivitelere katılması huzursuzluklarını giderir ve stresi azaltır.

Ergoterapistler, bireylerin, ailelerin ve toplulukların afetlerden dolayı oluşan krizde yaşamlarını normalleştirmek, kontrol, düzen ve yaşam kalitesini geri kazanmak için mesleki uzmanlıklarını kullanabilirler. Afet sonrası bireylerde kaygı, depresyon, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, uyku problemleri, panik atak görülebilir. Bireysel ve grup terapileri uygulanmalı,  aktivitelerine tekrar katılım sağlamalı, yaşanan travmanın etkilerini azaltmaya yönelik sanat terapi çalışmaları yapılmalıdır. Her bireyin öncelikleri ayrı ayrı belirlenmeli ve ona odaklı çalışılmalıdır. Herhangi bir uzvunu kaybedenler veya işlevini eskisi kadar yerine getiremeyen uzuvlar için bireylere adaptif cihazların kullanımı öğretilmeli.

doğal afetler

Hayatta kalan kişilerle, engelli ve mevcut hastalıkları, kadınları, yaşlıları ve   çocukları içerecek şekilde günlük rutinlerin organizasyonunu sağlamak ve geçim kaynaklarının yeniden kurulmasının kolaylaştırılması gereklidir. Anksiyete, depresyon ve intihar eğilimleri için hayatta kalanların ruh sağlığı durumunun değerlendirilmesi, ardından danışmanlık yapılması, ‘hızlı ruh sağlığı değerlendirmesi’, danışmanlık faaliyetleri ve sosyal bağlantıyı kolaylaştırmak, böylece daha fazla sayıda insan için daha acil hizmetler sunabilmek de ergoterapistin bazı rollerindendir. (WFOT, 2014) Son olarak, bu süreçte en önemlisi doğal afetler karşısında birlik olmaktır. Mağdurlar, gönüllüler, sağlık ekipleri ve daha birçok alandan insanın beraber çalışması ve afete maruz kalmayan toplumun diğer kesiminin destekleri eminim ki bu süreçlerin daha kolay atlatılmasını sağlayacaktır

doğal afetler

KAYNAKÇA

1- Occupational Therapy in Disaster Preparedness and Response (DP&R), 2014.

2- The Role of Occupational Therapy in Disaster Preparedness, Response, and Recovery, 2006.

3- Ebru Yıldız ve Mustafa Cemali ‘’Ruh Sağlığında Ergoterapi’’

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz