Derinlemesine Ergoterapi-2

felsefe

Stj. Ergoterapist Hazal PURAL

‘Ergoterapi Teoriler,Modeller ve Uygulama Yaklaşımları’ adlı kitaptan derlediğimiz ikinci konumuz ERGOTERAPİNİN FELSEFESİ, ERGOTERAPİ MODELLERİ, TEORİ VE MODELLERİN KLİNİKTE KULLANILMASI

Ergoterapinin Felsefesi

Ergoterapiyi oluşturan ilk felsefe içinde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır;

 1. İnsanlar biricik, değerli ve birbirinden farklıdır.
 2. Okupasyon iyi ve sağlıklı olabilmenin esasıdır.
 3. Bireylerin beceri, sorumluluk ve potansiyellerini yansıtan rutinleri vardır. Bu rutinler bireylerin rolleridir. Roller kişinin aktivitelerini belirler ve kişiye bir kimlik kazandırır. Sağlık için okupasyonel rol ve rutinlere ihtiyaç vardır.
 4. Herhangi bir nedenle rol ve okupasyonel performansa ara vermiş bir kişinin, aktiviteyi yapabilmesi için gerekli beceriler tekrar eğitilebilir veya bireye özel yeni uyarlanmış aktiviteler geliştirilebilir.

Ergoterapide okupasyonel rol önemli bir kavramdır. Bireylerin hem rollerini yerine getirebilmesi hem de rolleri bir denge içinde gerçekleştirebilmesi hedeflenir. Ergoterapide rol ile ilgili beş temel varsayım vardır:

 1. Sağlık ile rol arasında temel bir ilişki vardır.
 2. Sağlıklı rol sürdürme ile düşünme arasında denge vardır.
 3. Akıl ve vücut arasında bir ilişki vardır.
 4. Rollere ara verilince akıl-vücut dengesi bozulur.
 5. Rol süreci devam ettikçe akıl ve vücut restorasyonu devam eder.

Ergoterapi Modelleri

Kanıta dayalı geliştirilmiş modeller, kişisel önyargılardan uzak organizasyonel bir yapı sağlar.

Modellerin özellikleri:

 • Disiplinler arası bilgi temeline dayanır. Diğer disiplinlerde gelişen ve değişen bilgiler bu modellerin de gelişimine katkıda bulunur.
 • Özel teorileri açık bir biçimde ifade eder.
 • Terapatik uygulamalar için bir çerçeve sunar ve klinik uygulamalara yol gösterir.
 • Modeller ihtiyaca göre zaman içinde değişiklik gösterebilir.

Teori ve Modellerin Pratikte Kullanılması

Ergoterapist, bireyin sadece medikal problemine odaklanırsa daha çok bozukluğa yönelik müdehale programları oluşturur. Ancak ergoterapist bireye psikososyal, sosyal, kişilerarası ilişki yönünden bakarsa başka stratejilere de ihtiyaç duyar. Tedaviyi kişiselleştirmek, bağımsız fonksiyonel performansı sağlamak, kişi için gelecekte yeni bir yaşam oluşturmak için sadece medikal duruma odaklanmak yetersiz kalacaktır. Bu anlamda modeller kişileri anlamaya yardımcı olurken holistik bir bakış açısı da sunmaktadır.

Kaynakça: Ergoterapi Teoriler,Modeller ve Uygulama Yaklaşımları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz