Derinlemesine Ergoterapi-1

felsefe

Stj.Ergoterapist Elif DURMUŞ

Ergoterapiyi en başından en sonuna tanımaya ne dersiniz? Sizler için derinlemesine Ergoterapiyi anlatan bir seri  başlatıyoruz!

‘Ergoterapi Teoriler,Modeller Ve Uygulama Yaklaşımları’ adlı kitaptan derleyeceğimiz ilk konumuz ERGOTERAPİ, OKUPASYON, OKUPASYONEL PERFORMANS NEDİR?

ERGOTERAPİ NEDİR?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapi, okupasyonları terapötik olarak kullanarak insanların yaşamları boyunca istedikleri ve ihtiyaç duydukları şeyleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan tek meslektir. Ergoterapistler her yaştan ve her  kesimden  insanın, sağlığını ve iyi olma halini korumayı hedefleyerek hayatlarını dolu dolu yaşamalarını sağlamaktadır. Bu hedefler doğrultusunda ergoterapistler;bireye, okupasyonlara,çevreye yada bu üç bileşene birden etki ederek bireyin aktivitelerdeki bağımsızlığını, yaşam kalitesini ve toplumsal katılımını arttırmaya çalışırlar.

OKUPASYON NEDİR?

Law ve arkadaşları okupasyonları   ‘kişinin kendi kendini idame etmek, ifade etmek ve bir şeyleri yapmak üzere kendi içsel ihtiyaçlarını karşılamak için uğraştığı aktiviteler ve görev kümeleri’ olarak tanımlamıştır. Okupasyonlar bireylerin yaşamsal rolleri ile bağlantılıdır ve farklı ortamlarda yapılır. Okupasyonlar bir bireyin hergün yaptığı tüm aktiviteleri (kendine bakım, iş ve üretici aktiviteler, oyun ve serbest zaman aktiviteleri vb.) ve görevleri kapsar. Örneğin iki yaşındaki çocuk için oyun aktivitesi çocuğun rolüne uygun bir okupasyondur.

OKUPASYONEL PERFORMANS

Okupasyonel performans ‘Kültürel olarak tanımlanmış, kişinin yaşı ile uyumlu, kendisi için anlamlı olan okupasyonları seçme, organize etme ve bunları yapma yeteneği’ olarak tanımlanmaktadır. Okupasyonel performans kişilerin algılarına, amaçlarına,sorumluluklarına, isteklerine ve yaşadıkları çevrenin taleplerine göre şekillenen karmaşık bir sürecin sonucudur.

Okupasyonel performans ve katılımın en üst seviyeye çıkarılması için kullanılan müdahaleleler her zaman kişi merkezlidir.Bireyin istediği, ihtiyaç duyduğu veya bireyin içinde bulunduğu topluluğun ondan beklediği aktiviteleri gerçekleştirmek, okupasyon içinde olmak her kişi için özeldir.

Ergoterapist, kişiye ve kişinin kültürüne saygı göstererek, ergoterapi bakış açısı çerçevesinde kişi için en uygun değerlendirme ve müdahale programı seçer.Bu müdahale yaklaşımları içinde bireyin okupasyonu geliştirmek için gerekli becerilerini geliştirmek, var olan becerilerin kullanılmasını sağlamak, tamamen yeni beceriler kazandırmak, aktiviteleri kolaylaştırmak, aktivitelerin zamansal yönetimini sağlamak, aktivite modifikasyonları yapmak veya fiziksel/sosyal çevreyi düzenlemek yer alabilir.Bireyin fiziksel, duyusal, duygusal ,ruhsal, bilişsel özelliklerini; aktivitenin özelliklerini;çevrenin fiziksel, sosyal, kültürel, yasal, kurumsal özelliklerini kullanarak hayatı kısıtlamadan destekleyerek/kolaylaştırarak geliştirmeyi hedeflemek ergoterapinin müdahale yaklaşımlarındandır. Toplumsal katılım ergoterapinin en temel amaçlarından biridir. Bu amaç doğrultusunda toplumsal değişim hedefleniyorsa toplum temelli yaklaşımlar ergoterapistler tarafından uygulanır.

Engelli bir çocuğun okula ve sosyal işlevlere katılmasına yardım etmek, yaralanma sonrası bireyin becerilerini tekrar kazanmasını sağlamak, fiziksel ve bilişsel değişimleri deneyimleyen yaşlı bireyleri desteklemek, şiddet görmüş bireylerin iş gücüne veya yaşama yeniden katılımını sağlamak ergoterapi müdahale yaklaşım örneklerinden bir kaçıdır. Bireyi, okupasyonlarını ve çevresini iyi değerlendirip anlayarak katılım hedefine ulaşmayı başarabiliriz. İyi bir analiz için, yani bireyi anlamak için ergoterapinin kurumsal modellerine ihtiyaç duyulur.

Kaynakça: Ergoterapi Teoriler,Modeller ve Uygulama Yaklaşımları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz