Ergoterapistlerin Anksiyete Bozukluğundaki Rolü

anksiyete bozukluğu
anksiyete bozukluğundaki rolü
Hazırlayan : Erg. Fahriye Pehlivan

Ele alacağımız bu yazımızda ergoterapistlerin ‘anksiyete bozukluğundaki rolü ‘ üzerine değinilecektir. Anksiyete hemen hemen tüm psikiyatrik rahatsızlıklarda görülen önemli bir belirtidir. Psikiyatri alanında çalışan ergoterapistler kaygı ve depresyon gibi durumlarla mücadele etmek zorundadır.

Ergoterapistlerin anksiyete bozukluğundaki rolü kaygıya neden olan koşulları ve uyaranları detaylı değerlendirmelerle tespit edip müdehalelerde bulunmaktır. En temel amaç ergoterapistlerin kendi yaklaşımlarını ve aktiviteleri kullanarak kişilerin davranışlarını değiştirebilmesini sağlamaktır.

Anksiyete Bozukluğunda Ergoterapi Değerlendirmesi

Daha öncede belirttiğim gibi kaygı psikiyatrik rahatsızlık yaşayan kişilerde en sık görülen durumdur. Anksiyetenin belirtileri ve özellikleri dışarıdan çok iyi gözlenebilir ve kaygıyı tanımlamak için fazla bir değerlendirmeye gerek kalmaz. Farklı ölçekler ve görüşme yöntemleriyle değerlendirmeler yapılabilir. Yaygın anksiyete bozukluğu nevroz ve stresle ilişkili bozukluklar kategorisine girer.

Kaygı bozukluğu yaşayan kişi endişeli hissettiğini etrafındakilere ve terapistine söyleyebilir.

Kaygı bozukluğu yaşayan kişi belli bir işi yaparken yada belli ortamlarda çok endişeli hissettiğini etrafındakilere ve terapistine söyleyebilir. Yapılması gereken bu strese neden olan şeyleri değerlendirmektir. Bu unsurlar tanımlamadan problemle başa çıkmak zor olacaktır. Ergoterapistler çevresel değerlendirmeye de önem verirler; bazen ev, ofis gibi kapalı ortamlarda kaygı belirtilerini ağırlaştıracaktır/ağırlaştırabilir.

Amaç ve Hedefler

Ergoterapistler, terapötik aktiviteleri uygulamaya geçmeden önce bazı amaç ve hedefler belirler. Mesela;

anksiyete bozukluğundaki rolümüz
anksiyete bozukluğundaki rolü

Stresi azaltmak,

kaygıyı azalatmak,

başa çıkma becerilerini geliştirmek,

kaygıya neden olan uyaranları azaltmak,

sağlıklı ve destekleyici bir ortam sağlamak gibi.


Ergoterapistlerin Anksiyete Bozukluğunu Yönetimi

Müdehaleler ergoterapist tarafından yapılan değerlendirmeye dayanmaktadır. Ergoterapistler problemlerle başa çıkmak için MOHO, Bilişsel-Davranışçı Terapi yaklaşımlarını psiko-dinamik çerçeve gibi farklı yaklaşımlarda bulunurlar.

Anksiyete bozukluğu olan kişilerle terapinin ilk adımı iyi bir terapötik ilişki kurmaktır. Ergoterapist ve kişi arasında güçlü bir bağ kurulursa; kişi yaşadığı gerçek problemleri terapisti ile paylaşabilir. Bu da sorunun daha kolay şekilde atlatmasını sağlar.

Gevşeme Teknikleri

Hafif ve orta düzey kaygı yaşayan kişilerde gevşeme teknikleri oldukça efektiftir. Bu teknikleri kişi kendisi öğrenebilir ve ihtiyaç duyduğu an uygulayabilir. Gevşeme teknikleri arasında nefes egzersizleri, kahkaha terapileri, yoga, meditasyon, aşamalı gevşeme yöntemleri, vücut farkındalık çalışmaları gibi uygulamalar vardır.

Başa Çıkma Stratejileri

Başa çıkma yöntemleri kişilerin günlük yaşantıda bilinçli ya da bilinçdışı yaşadığı korku ve çatışmalarda kendi iradeleriyle mücadele etmeye çalıştığı bir savunma mekanizmasıdır. Ergoterapi stratejilerinde kişinin sorunu doğrudan çözmeye çalışması desteklenir. Terapist bu sırada kişide motivasyona yönelik müdehaleler uygular.

Ergoterapistlerin Beceri Geliştirmede Kullandığı Adımlar
  1. Durum analizi
  2. Beceri eğitimi
  3. Tekrar
  4. Beceride ustalaşma
  5. Gerçek durumla yüzleşme

Sistematik Duyarsızlaştırma

Bu yaklaşımda terapist semptomlara neden olan faktörleri tanımlar.

ergoterapistlerin anksiyete bozukluğundaki rolü
anksiyete ve psikososyal müdahaleler

İlk olarak bir anksiyete uyaranı hiyerarşisi oluşturulur (kişiden kaygı uyandıran tetikleyicileri belirlemesi istenir). Daha sonra endişeye sebep olan tetikleyicileri azalan sırada sıralaması istenir. Kişiyi en az tetikleyen, hiyerarşisinin en alt basamağındaki kaygı unsuruyla yüzleştirilir.

BOL TEKRAR BAŞARIYA ULAŞMANIN ANAHTARIDIR!

Anksiyete her geliştiğinde kişiden kendisine bir işaret belirlemesi istenir. Her verilen işaretle gevşeme tekniklerine geçiş yapmaya çalışılır. Bol tekrar başarıya ulaşmanın anahtarıdır.

Fiziksel Egzersiz

Kişiye fiziksel egzersiz ergoterapistler tarafından önerilir. Genel egzersiz protokolü ve aerobik egzersiz kişinin güvenini arttırır ve stresi azaltır.

Egzersiz mental sağlığı koruyan önemli faktörlerdendir!

Egzersiz mental sağlığı korumak için önemli bir unsur olarak kabul edilir. Yapılan araştırmalara göre egzersizin anksiyete ve stresi azaltmada, dikkat, konsantrasyon ve genel bilişsel işlevi geliştirmede çok etkili olduğu görülmüştür.

Gelişmiş dikkat ve bilişsel işlev kişinin, ergoterapist tarafından anlamlı aktivitelere dahil edilmesi durumunda tedaviye daha iyi yanıt vermesine yardımcı olur.

Egzersiz mental sağlığı korumak için önemli bir unsur olarak kabul edilir.

Fonksiyonel ve Yaratıcı Aktiviteler

Fonksiyonel aktivite ergoterapi için bir sinonim gibidir. Bahsedilen terapötik yaklaşımlar diğer psikiyatri profesyonelleri tarafından da uygulanabilir ancak ergoterapistler bu yaklaşımları fonksiyonel aktivitelerle birlikte kullanır.

Aktiviteler bölümlere ayrılabilir, kişinin durumla başa çıkabilmesi daha kolay olacaktır.

Anksiyete bozukluğu olan kişiler daha çok önceden deneyimledikleri aktiviteleri yapmayı tercih ederler bundan dolayı başlangıçta aktivitelerde mümkün olduğunca az düzeyde değişime gidilir. Kişinin bu aktiviteleri ergoterapist tarafından desteklenir. Aktivitenin kendisinden ya da yapıldığı çevreden kaynaklanan bir kaygı durumu söz konusuysa yine ergoterapist düzenlemelere gider.

Anksiyete bozukluğunda ergoterapinin önemli bir yeri vardır. Anksiyete bozukluğu tek tanı olarak yada diğer psikiyatrik tanılara eşlik edecek şekilde görülebilir ve ergoterapist kişinin kaygıyla başa çıkması için birçok farklı yöntemle çalışabilir.

Erg. Fahriye Pehlivan

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz