Akıl Hastalıklarında Damgalama İle Mücadele

Ergoterapist Fahriye Pehlivan

Toplum; şizofreni tanılı kişileri gerek hastalık etiketi nedeniyle gerekse Kişilerin toplumla bağlarının zayıflığı nedeniyle kolay olan damgalama ve dışlama yoluna gitmektedir.

Fakat yapılan çalışmalarda;

Toplumun psikiyatrik problemi olan kişilere, kabullenici, hoşgörülü, destekleyici davranışlarının kişileri rahatlatıcı; dışlayıcı, aşağılayıcı, kısıtlayıcı davranışlarının kişileri toplumdan uzaklaştırıcı, rehabilitasyonunu engelleyici hatta hastalığın seyrini ağırlaştırıcı etkisi tespit edilmiştir.

Şizofreni olan kişilerin toplumun içinde olması, üretime katılabilmesi aslında insanca yaşayabilmesi için hepimize düşen görevler vardır.

Şizofrenili bireylere yönelik öncelikle damgalamanın var olduğu gerçeği ve bununla ilgili her şeyin birden bire değişmeyeceği kabul ettirilmelidir. İkincisi her kişinin kendisiyle ilgili olan spesifik damgalamalarını değerlendirmektir. Topluma katılımı artırmak için aktivite aşamalandırmaları yardımıyla kişinin bu yargıları kırması sağlanmalıdır.

Kişiye hastalık sürecinin çok yönlü olduğu, kendisine haksızlık etmemesi gerektiği ve sağlık ile hastalık arasında kesin bir çizgi olmadığı anlatılmalıdır.

Kişilerin kendilerini damgalama eğilimlerinin ve damgalanma algılarının azaltılması açısından destek ve etkileşim grupları oluşturulması sağlanmalıdır.

Kişi ile gerçekçi hedefler dahilinde yaşam stilinde değişikliklerine gidilmelidir. Ayrıca şizofrenili kişiler kendi deneyimlerini kaleme alarak toplumun kendilerini ve hastalığı daha iyi anlamalarını sağlayabilirler.

Şizofrenili bireylere yönelik dışlayıcı tutumun değiştirilmesinde en önemli görevlerden bazıları ruh sağlığı politikalarını belirleyenlere ve psikiyatri alanında çalışan uzmanlara düşmektedir. Psikiyatri uzmanları öncelikle kendi tutumlarını değerlendirmeli ve kişileri topluma kazandırma çalışmalarının rutinlerinin bir parçası haline getirmelidirler.

Bu uzmanlar toplum önüne daha çok çıkmalı, medyayı olumlu yönde kullanmak için çaba sarf etmelilerdir. Şizofrenili kişiler haksız uygulamalara maruz kaldıklarında savunuculuğu üstlenmelidirler.

Özellikle sağlık personeli, öğretmenler, işverenler, yöneticiler ve sağlık politikalarını oluşturan kişilere yönelik tanıtım ve damgalama karşıtı çalışmalar yapılmalıdır. Sağlık hizmeti veren kişilerin psikiyatrik farklılıkları tanıma, yönlendirme ve yardımcı olma becerileri geliştirilmelidir.

Toplum temelli hizmetler artırılıp koruyucu hizmetlere yönelik politikalar geliştirilebilir.

Damgalamayı artıran en büyük ön yargı şizofrenili kişilerin tehlikeli olduğudur. Toplumdaki bu ön yargının azaltılması korkunun azalmasına sebep olarak kişilerin dışlanmasını azaltacaktır.

Dışlayıcı tutumun değiştirilmesinde etkili yollardan biri de halkı bilgilendirmektir. Bunun için ; kitle iletişim araçları etkin olarak kullanılabilir. Etkinlikler düzenlenip çalışma grupları oluşturulabilir.

Erg. Fahriye Pehlivan

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz