Çocukların Akademik Katılımını Arttırmaya Yönelik Ergoterapi Müdahaleleri

OKULA KATILIM VE ERGOTERAPİ
OKULA KATILIM VE ERGOTERAPİ

Yazan: Ahmet Can Arslan

Öğrenme ve akademik yaşam, çocukluk çağının en temel uğraşısıdır. Eğitimde katılım, öğrenme ve okul katılımı için gerekli olan sınıf aktiviteleri ile kanıtlanır. Başarılı bir katılım için sırasıyla:

 • Görev içi davranışlar
 • Sınıf kurallarına uyma
 • Katılım süresi
 • Yanıt süresi
 • Oturarak geçirilen zaman
 • Dikkat
 • Bağımsız çalışabilme süresi
 • Yaşıtlarla çalışabilme
 • Akademik performans
 • İletişim
 • Ve sınıfa katkı temel taşları oluşturur.

(Burgoyne ve Ketcham, 2015; Butzer vd., 2015; Fedewa ve ark., 2015; Hodgetts ve diğerleri, 2011)

Ergoterapistler öğrencilerin okula katılma yeteneklerini değerlendirir ve öğrenme, akademik performans ve katılımı geliştirmek için çalışabilir. Yine aynı amaç ile okul içinde ve okula ek olarak müdahale programları oluşturur, uygular ve aile eğitimleri ile bu programları desteklerler.

İncelenen bu makalede okula katılımı arttırıcı müdahaleleri tespit edebilmek amacı ile geçmiş çalışmalar gözden geçirilmiş ve bulgular derlenmiştir. 

OKULA KATILIMI ARTTIRICI STRATEJİLER

 • Bazı çalışmalarda otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda ağırlıklı yelek kullanımının katılımı arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 • Yine okullarda küçük gruplara yaratıcı tartışmalar ve okuma yazma etkinliklerinin yaptırılması okumaya karşı olumlu tutumlara ve okuyucu benliği kavramının gelişmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. (Chong vd., 2014) Bu aktiviteler içinde çocukların kendileri hakkında hikaye oluşturması ve çizimler yapması bulunabilir.
 • Okul öncesi çocuklarda yaratıcı okuma yazma aktiviteleri çocukların okul içerisindeki sosyal davranışlarını ve dolaylı olarak okuma yazma aktivitelerine katılımını önemli ölçüde arttırmaktadır. (Chong vd., 2014)  Bu aktiviteler arasında çocuklara harfleri tanıtma, görsel tanımlama, birebir kelime yazma, ponemik farkındalık (harflerin birbiri ile uyumunu anlayabilme) ve yazma becerileri çalışması bulunur.
 • Ergoterapi seansları sırasında yaratıcı okuma yapılmasının (örneğin bir tabletten okuma yada bir fıkra okuma gibi) algılanan okuma performansı ve memnuniyeti üzerine etkisi oldukça yüksektir. (Grajo ve Candler, 2016).

Ailelerin Yapabilecekleri

 • Okuma aktivitesine katılımı odak alan ailenin yaptığı okuma-yazma çalışmaları okuma ve yazma başarısını arttırır, fakat okuma alışkanlığı kazandırmada fazla katkısı yoktur. Bu aktiviteler aynı zamanda okulu tamamlayıcı niteliktedir.
 • Yine bu alanda verilen aile eğitimleri ile okulu destekleyici programlar uygulatılabilir ve okuma yazma geliştirilebilir.

Akranlar Arası Aktiviteler

Çalışmalar gösteriyor ki akranlar arası 8 hafta süreli özel ders programı, yani bir akranın diğerine okuma-yazma çalışmalarında başarıyı ve rekreasyonel bir aktivite kapsamında okumayı geliştirmektedir.

Terapötik Deneyimleme ve Sensöri-Motor Yaklaşımlar

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki sensori-motor yaklaşımlar (görsel algı, kinestezi, el için manipülasyonu, el-göz koordinasyonu) ve terapötik deneyimleme (öz değerlendirme, pozitif geribildirim, yapılan işin farkındalığı) alanlarının entegre şekilde birarada kullanılması ve sınıf aktiviteleri içine yerleştirilmesi çocuklarda yazma becerilerini geliştirmektedir.

                                                               ÖZETLE

 • Eğitime katılımı artırmak için ağırlaştırılmış yelek kullanımı her koşulda işe yaramayabilir. Bu sebeple müdahale genelleştirilmemelidir.
 • İzole beceri eğitimi ile yazma becerisinin bileşenlerinin geliştirilmesi, yazma becerilerinin geliştirildiği anlamına gelmez. Yapılan müdahale doğrudan yazma aktivitesi ile bağlantılı olmalıdır.
 • Seçim, yaratıcı katılım, ebeveynlerle işbirliği, akranlar arası destek gibi unsurları içeren müdahaleler, çocukların eğitime katılımının arttırılması konusunda umut vaat etmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz